Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99114
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Loseva, Ludmila;Krupskaya, Tatjana;Tsivunchyk, Olga;Anufrik, Slavomir
Title: Features of micro- and macro- elements accumulation in organisms of student-athletes
Other Title: Sportuojančių studentų organizmo gebėjimo įsisavinti mikro- ir makroelementus ypatumai
Is part of: Sporto mokslas, 2016, nr. 1, p. 62-67
Date: 2016
Keywords: Macro- and microelements;Athletes of physical education program;Mikro- ir makroelementai;Kūno kultūros programos studentai
Abstract: Athletes feel greater need for macro- and microelements as, due to great training loads, the body loses salts. Normal course of vital processes is often hindered not only by the lack of minerals but by their surplus or imbalance as well. Concentration of minerals can be evaluated directly: by studying tissues, body fluids, nails and hair; and indirectly: by studying person’s nutrition. One of the perspective methods to gain such information is a study of chemical elements concentration in hair using x-ray fluorescence method. Based on this method, scientists lately keep focusing their attention on macro- and microelements concentration in hair studies together with studies on blood and urine. Concentration of minerals in hair actually reflects the status of these elements in body and serves as an integral index of minerals metabolism. The aim of the work was to examine the status of micro- and macro-elements in organisms of a group of athletes under conditions of extensive sport exercises and other students of Yanka Kupala State University of Grodno and, consequently, to optimize nutrition and training processes. 26 students of age 17-24 of 1-4th year of Physical Education program at Grodno State University participated in the research. They were split into two groups. The first (I) group (male, n=17) consisted of Greco-Roman wrestlers. The second group (II) (women, n=9) – volleyball players. Control groups consisted of 25 students. The first (I) control group (men, n=15) and second (II) control group (women, n=10) consisted of students, who were not involved in sports activities. For establishing the concentration of macro- and microelements in hair, x-ray fluorescence method was applied using CEP-1 ELVAX (MP.MN 3730-2011) device. X-ray fluorescence method is a perspective and informative way for establishing concentration of macro- and microelements in elite athletes’ and physically active persons’ hair during different stages and periods of their preparation. The data of these studies can be used in assisting and optimizing athletes’ nutrition as well as training process. The results of our performed research demonstrated that the hair of students of Physical Education program studying at Yanka Kupala State University of Grodno and practicing wrestling sport possessed more calcium, potassium, and iron in comparison to the physically less active students.
Sportuojančių asmenų mikro- ir makroelementų poreikis yra didesnis nei nesportuojančiųjų, nes dėl patiriamų didelių fizinių krūvių jų organizmas praranda daug druskų. Normalią gyvybinių procesų eigą dažnai trikdo ne tik mineralų trūkumas, bet ir jų perteklius arba nesubalansuotas kiekis. Mineralų koncentraciją galima įvertinti tiesiogiai, atliekant audinių, kūno skysčių, nagų ir plaukų tyrimus, bei netiesiogiai – tiriant asmenų mitybą. Vienas perspektyviausių metodų gauti informaciją apie mineralų koncentraciją yra cheminių elementų kiekio plaukuose tyrimas, naudojant rentgeno metodą. Šis metodas pastaruoju metu leidžia mokslininkams sutelkti dėmesį į mikro ir makroelementų koncentracijos plaukuose tyrimus, atliekamus kartu su kraujo ir šlapimo tyrimais. Mineralų koncentracija plaukuose objektyviai rodo šių elementų kiekį organizme ir yra laikoma integraliu mineralų metabolizmo indeksu. Darbo tikslas buvo nustatyti mikro- ir makroelementų kiekį Gardino Jankos Kupalos valstybiniame universitete studijuojančių asmenų, kurie intensyviai treniruojasi, ir kitų šio universiteto studentų organizme bei palyginti jų rezultatus, siekiant optimizuoti sportininkų mitybos ir treniruotės procesą. Tyrime dalyvavo 26 studentai, Gardino Jankos Kupalos valstybiniame universitete studijuojantys kūno kultūros programą; tiriamųjų amžius – nuo 17 iki 24 metų. Tiriamieji buvo padalyti į dvi grupes. Pirmąją grupę (I) sudarė graikų-romėnų imtynininkai (vyrai, n = 17), antrąją grupę (II) – tinklinio žaidėjos (moterys, n = 9). Kontrolinės grupės buvo sudarytos iš 25 studentų. Pirmąją (I) kontrolinę grupę (vyrai, n = 15) ir antrąją (II) kontrolinę grupę (moterys, n = 10) sudarė sportinėje veikloje nedalyvaujantys studentai. Mikro ir makroelementų kiekis plaukuose buvo nustatomas rentgeno metodu, naudojant CEP-1 ELVAX (MP.MN 3730-2011) prietaisą. Rentgeno metodas yra perspektyvus ir informatyvus būdas nustatyti mikro- ir makroelementų kiekį didelio sportinio meistriškumo sportininkų ir kitų fiziškai aktyvių asmenų plaukuose skirtingais jų rengimo etapais ir laikotarpiais. Šių tyrimų duomenys gali būti panaudoti sportininkų mitybos ir treniruotės procesui optimizuoti. Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad Gardino Jankos Kupalos valstybiniame universitete kūno kultūros programą studijuojančių imtynininkų plaukuose rasta daugiau kalcio, kalio ir geležies, palyginus su mažiau fiziškai aktyviais studentais.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/sm.2016.10
https://hdl.handle.net/20.500.12259/99114
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2016, Nr. 1

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

28
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.