Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99043
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Žilinskienė, Nelė;Žilinskienė, Ramunė;Radžiukynas, Darius
Title: Jaunųjų lengvaatlečių vertybių raiškos ypatumai
Other Title: Specificity of the expression of values of young track & field athletes
Is part of: Sporto mokslas : Lietuvos edukologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Lietuvos olimpinės akademijos žurnalas. , 2016, Nr.2 (84)
Extent: p. 30-34
Date: 2016
Keywords: Lengvoji atletika;Vertybių raiška;Lengvaatlečiai;Track & field athletics;Moral and volitional values;Athletes
Abstract: Kompetencijų sudedamoji dalis yra vertybės, jų pažinimas ir jų raiškos ypatumai padeda atskleisti asmenybės psichologinę, socialinę, sportinę, moralinę, dvasinę brandą. Lengvosios atletikos pratybos ugdo ne tik sportinius gebė- jimus, bet ir vertybes, be kurių neįmanomas sportinio meistriškumo tobulėjimas ir visapusiškas asmenybės ugdymas. Tyrimo tikslas – atskleisti 13–17 metų lengvaatlečių vertybių raiškos ypatumus. Tyrimo objektas – 13–17 metų jaunųjų lengvaatlečių vertybių raiška. Taikyti tyrimo metodai: anketinė apklausa, matematinė statistinė analizė, lyginamoji pedagoginė analizė. Buvo apklausti 13–17 metų 367 Lietuvos lengvaatlečiai – 179 merginos ir 188 vaikinai. Analizuojant duomenis apklaustieji suskirstyti į grupes pagal amžių ir lytį: 13–14 metų lengvaatlečiai (n = 132) – 75 merginos ir 57 vaikinai; 15–17 metų lengvaatlečiai (n = 235) – 104 merginos ir 131 vaikinas. Iš pateiktų 23 dorinių ir valios vertybių sąrašo respondentams reikėjo pažymėti penkias jiems svarbiausias per lengvosios atletikos pratybas ir varžybas ugdomas vertybes. Nustatyta, kad 13–17 metų lengvaatlečiams svarbiausios yra valios vertybės: tai ištvermingumas (79,3 %), ryžtingumas (64,3 %), atkaklumas (62,7 %), darbštumas (48,5 %), valingumas (42,0 %). Mažiau svarbios yra savarankiškumo (28,1 %), atsakingumo (25,3 %), pareigingumo (20,7 %), drausmingumo (20,2 %), principingumo (18,8 %) vertybės. Dar mažiau svarbios – dorinės vertybės: nuoširdumas (8,2 %), mandagumas (7,6 %), tvarkingumas (7,4 %), rūpestingumas (6,3 %). Jaunesni 13–14 metų lengvaatlečiai reikšmingai daugiau negu 15–17‑mečiai nurodo mandagumo (p = 0,004), kūrybiškumo (p = 0,024), rūpestingumo (p = 0,01), drausmingumo (p = 0,002), nuoširdumo (p = 0,013) ir kuklumo (p = 0,011) svarbą
Values are an integral part of competences, cognition and expression, peculiarities of which help to reveal the personality via psychological, social, sporting, moral and spiritual maturity. Practice of track & field develop not only athletic skills, but also the values, which are essential to achieve excellence in sports and the overall personality development. The aim of the research was to reveal the peculiarities of values expression amongst the 13-17 year old track & field athletes. The subject of research – expression of values amongst the 13-17 year old track & field athletes. Research methods applied – questionnaire survey, mathematical statistical analysis, comparative pedagogical analysis. There were 367 13-17 year old Lithuanian track & feld athletes – 179 girls and 188 boys randomly chosen using the serial principle, who were interviewed. For data analysis the respondents were divided into groups according to their age and gender: 13-14 year old track & field athletes (n=132) – girls (n=75), boys (n=57); 15-17 year old track & field athletes (n=235) – girls (n=104), boys (n=131). The respondents were requested to mark the five of the twenty three moral and volitional values, which are most significantly developed during the track & field athletics exercising and competition (Žilinskienė, 2008). It was determined that to the 13-17 year old track & field athletes the most important volitional values are the endurance (79.3 percent), determination (64.3 percent.), persistence (62.7 percent), diligence (48.5 percent), strong will (42.0 percent)
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/99043/1/ISSN2424-3949_2016_N_2.PG_30-34.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/99043
http://dx.doi.org/10.15823/sm.2016.17
Affiliation(s): Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2016, Nr. 2
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.15 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

89
checked on May 1, 2021

Download(s)

96
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.