Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/98917
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Saunoriūtė, Sandra;Ragažinskienė, Ona;Šeinauskienė, Erika
Title: Artemisia Pontica L. introdukcija VDU botanikos sodo vaistinių augalų mokslo sektoriaus ilgamečiuose lauko bandymuose
Other Title: Artemisia Pontica L. introduction in medicinal plants sector long - term fields at VMU botanical garden
Is part of: Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslo darbai = Optimization of ornamental and garden plant assortment, technologies and environment: scientific articles. Kaunas : Kauno kolegija, 2019, nr. 10(15)
Extent: p. 36-41
Date: 2019
Keywords: Vaistiniai augalai;Pontinis kietis;Visuomenės sveikata;Introdukcijos tyrimai;Artemisia Pontica L;Medicinal plants;Human health;Introduction studies
Abstract: Sprendžiant biologinės įvairovės išsaugojimo, jos gausinimo ir visuomenės sveikatos gerinimo problemą - vaistinių (aromatinių) augalų tyrimai turi mokslinę ir praktinę reikšmę ne tik Lietuvoje, bet ir visame Pasaulyje. Iki šiol trūksta išsamių tyrimų apie naudojamų perspektyvių vaistinių augalų morfologinių savybių kintamumo dėsningumus, biologinio produktyvumo rodiklius, kuriems didžiulę įtaką turi klimatiniai veiksniai. Šiuolaikinės medicinos progresas skatina didesnį augalinių vaistinių preparatų vartojimą pasaulyje, todėl reikalingi gausesni vaistinių augalų resursai. Atsižvelgiant į tai, kad vaistinės augalinės žaliavos paklausa kasmet didėja, o vaistinių augalų ištekliai gamtoje yra nedideli arba riboti, vienas efektyviausių būdų apsaugoti perspektyvių vaistinių (aromatinių) augalų gamtinius išteklius – juos auginti ex situ įrengtuose bandymų plotuose. Ankstesnių tyrimų metu nustatyta, kad Lietuvos didžiausias savaiminių vaistinių induočių augalų rūšių skaičius – 46 yra astrinių (Asteraceae Bercht. & J. Presl) šeimos, todėl tyrimui pasirinktas šios šeimos perspektyvus, vaistinis augalas – pontinis kietis (Artemisia pontica L.), Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo Vaistinių augalų mokslo sektoriaus lauko bandymuose auginamas nuo 1973 metų. 2017-2018 m. pagal modifikuotas augalų tyrimo metodikas atlikti vaistinio augalo - pontinio kiečio (Artemisia pontica L.) introdukcijos ir aklimatizacijos kompleksiniai tyrimai Vidurio Lietuvos gamtinėmis sąlygomis, Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo Vaistinių augalų mokslo sektoriaus ilgamečiuose lauko bandymuose. Detaliais introdukcijos tyrimais bei atliktos statistinės duomenų analizės metodais nustatyta, kad pontinis kietis (Artemisia pontica L.) pereina visą vegetacijos periodą iki sėklų brandos Lietuvos klimato sąlygomis. [...]
Research on the preservation, enhancement and improvement of human health of biodiversity, investigations of medicinal (aromatic) plants have a scientific and practical significance not only in Lithuania, but also in the whole world. So far, there is a lack of detailed research into the patterns of variability in morphological properties of viable medicinal plants used, as well as indicators of biological productivity, which are heavily influenced by climatic factors. Progress in modern medicine encourages greater use of herbal medicines in the world, requiring more resources for medicinal plants. Taking into account that the demand for medicinal herbal raw materials is increasing every year, and the resources of medicinal plants in nature are small or limited, one of the most effective ways to protect the natural resources of viable medicinal (aromatic) plants is to grow them in ex situ test areas. Previous studies have found that Lithuania's largest number of herbal medicinal plant species - 46 are (Astraceae (Bercht. & J. Presl) family, therefore, the prospective, herbaceous (Artemisia pontica L.) which has been cultivated since 1973 in long-term field of Medicinal plants collections of Botanical Garden at Vytautas Magnus University. The complex introduction and acclimatization research of (Artemisia pontica L.) has been carried out in 2017-2018 under the natural conditions of Central Lithuania in the field of ex situ experimental areas of sector Medicinal plants collections of Botanical Garden at Vytautas Magnus University. The detailed introduction studies and the statistical data analysis methods found (Artemisia pontica L.) passes the entire vegetation period until the maturity of the seeds in Lithuanian climate conditions. 2017-2018 was determined regularities of biological productivity of the herbal raw material of Artemisia pontica L. during different vegetation periods. [...]
Internet: http://www.zak.lt/wp-content/uploads/2019-37-42.pdf
Affiliation(s): Botanikos sodas
Mokslo skyrius
Vaistinių ir prieskon. augalų moks. sek.
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.93 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

56
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

6
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.