Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/98876
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Navickienė, Vida;Salienė, Vilija;Urnėžienė, Emilija;Valantinaitė, Ilona;Leonavičienė, Vilma
Title: Substantiation of need for educational competences of higher education lecturers: document analysis
Other Title: Aukštųjų mokyklų dėstytojų edukologinių kompetencijų poreikio pagrindimas: dokumentų analizė
Is part of: Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2017, T. 126, nr. 2
Extent: p. 5-17
Date: 2017
Keywords: Aukštasis mokslas;Dėstytojas;Edukologinė kompetencija;Higher education;Teacher;Educational competence
Abstract: Straipsnyje, remiantis pagrindinių Europos ir Lietuvos Respublikos švietimo sritį reglamentuojančių dokumentų analize, nagrinėjamas aukštųjų mokyklų dėstytojų edukologinių kompetencijų poreikis. Keliami du probleminiai klausimai: pirma, koks aukštųjų mokyklų dėstytojų edukologinių kompetencijų poreikis suponuojamas pagrindiniuose Europos švietimą reglamentuojančiuose dokumentuose; antra, koks aukštųjų mokyklų dėstytojų edukologinių kompetencijų poreikis numatomas pagrindiniuose Lietuvos Respublikos švietimą reglamentuojančiuose dokumentuose. Išanalizavus Europos aukštojo mokslo politiką reglamentuojančius dokumentus, galima būtų teigti, kad šalies ir jos aukštųjų mokyklų studijų kokybės užtikrinimo politika bei aiškiai suformuluoti tikslai yra vieni iš pagrindinių veiksnių, skatinančių inovatyvaus aukštojo mokslo kūrimą, užtikrinančių pirminį ir tęstinį dėstytojų kvalifikacijos tobulinimą. Dėstytojų meistriškumas yra pagrindas lanksčiai pereiti prie į studentą orientuotų studijų. Išanalizavus Lietuvos Respublikos švietimą reglamentuojančius dokumentus, išryškėjo aukštojo mokslo institucijos ugdytojo kompetencija, sudaryta iš dalykinės, mokslinės ir pedagoginės kompetencijų. Siekiant dermės tarp Lietuvos ir tarptautinių dokumentų kyla dėstytojo edukacinių kompetencijų teorinio ir empirinio pagrindimo poreikis sukuriant dėstytojų edukacinių kompetencijų aprašą, kuris padėtų parengti veiksmingas aukštojo mokslo strategijas ir dėstytojams siekti meistriškumo studijų procese
The article justifies the need for educational competences of higher education lecturers conducting analysis of the main documents that regulate education in Europe and the Republic of Lithuania. Two problem questions are formulated: firstly, what need for educational competences of higher education lecturers is presupposed in the key documents regulating education in Europe; secondly, what need for educational competences of higher education lecturers is presupposed in the key documents regulating education in the Republic of Lithuania
Internet: http://pedagogika.leu.lt/index.php/Pedagogika/article/view/621/309
Affiliation(s): Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.