Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/98865
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Verikaitė-Gaigalienė, Daiva;Andziulienė, Loreta
Title: To be or not to be: an overview of CLIL implementation in Lithuania
Other Title: Būti ar nebūti: CLIL taikymo Lietuvoje apžvalga
Is part of: Darnioji daugiakalbystė : periodinis mokslo žurnalas = Sustainable multilingualism : biannual scientific journal. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2019, T. 14
Extent: p. 123-135
Date: 2019
Keywords: CLIL Lietuvoje;Europinis CLIL kontekstas;CLIL projektai ir tyrimai Lietuvoje;CLIL in Lithuania;European contexts of CLIL;Projects and studies on CLIL in Lithuania
Abstract: CLIL (Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas/is), kaip dvikalbio ugdymo metodologija, pagal kurią dėstomas tiek dalyko turinys, tiek užsienio kalba, pradėta taikyti Lietuvoje daugiau nei prieš dešimtmetį, tačiau vis dar egzistuoja nuomonių įvairovė apie jos privalumus ir trūkumus. Europos šalyse atlikti tyrimai parodė, kad egzistuoja tiesioginis ryšys tarp CLIL įgyvendinimo sėkmės ir toje šalyje priimtų CLIL įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų ir dokumentų. Taip pat buvo nustatyta, kad CLIL sėkmė priklauso nuo atliekamų tyrimų kiekio – kuo daugiau vykdoma CLIL tyrimų, tuo didesnė tikimybė, kad įgyvendinimas bus efektyvesnis. Šio tyrimo tikslas – išnagrinėti CLIL raidą Lietuvoje, atliekant dokumentų, tyrimų ir projektų rezultatų analizę. Atlikus tyrimą nustatyta, kad nuoseklios nacionalinės politikos CLIL metodologijos taikymo klausimu Lietuvoje nėra, trūksta duomenų apie dabartinę CLIL taikymo padėtį Lietuvos švietimo ir ugdymo įstaigose. Tyrimo rezultatai parodė, kad prieš priimant tolimesnius sprendimus CLIL taikymo Lietuvoje klausimais, reikėtų atlikti išsamią bendros situacijos analizę ir suinteresuotųjų subjektų, tokių kaip mokyklos administracija, mokytojai ar mokinių tėvai, požiūrio į CLIL įgyvendinimą tyrimą
CLIL (Content and Language Integrated Learning), as an approach to bilingual education in which both content and a foreign language are taught together, started to be employed in secondary schools of Lithuania more than a decade ago; however, there still exists a diversity of opinions towards its benefits and flaws. The studies on CLIL in the European countries have shown that the success of CLIL very much depends on the existing policy documents on the national level regulating CLIL implementation and providing guidance to schools and teachers. It also depends on the amount of research conducted on CLIL in a particular country. Therefore, the aim of the present study is to analyse the current state of affairs of CLIL in Lithuania in terms of the existing policy documents, implemented projects and conducted research that would serve as a theoretical background highlighting the necessity for further analytical investigation. The results of the analysis have shown that no coherent national policies in terms of teaching CLIL have been developed or legal government regulations have been issued in Lithuania until today. The present study has revealed that systematic approach towards investigation of CLIL in Lithuania has not yet been adopted which resulted in the lack of comprehensive analyses on an overall situation of CLIL in Lithuania as well as on factors ensuring efficiency of CLIL implementation in particular. The findings of the study point towards the need for such analyses in the future
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/98865/1/ISSN2335-2027_2019_N_14.PG_123-135.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/98865
https://doi.org/10.2478/sm-2019-0006
Affiliation(s): Mokytojų rengimo institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2019, nr. 14
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.41 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

74
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

34
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.