Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/98863
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Sabaliauskienė, Rima;Gelūnaitė-Malinauskienė, Gintarė;Andriuškevičienė, Jūratė
Title: Reklama kaip kultūros atspindys užsienio kalbos mokyme
Other Title: Advertising as a reflection of culture in foreign language teaching
Is part of: Darnioji daugiakalbystė : periodinis mokslo žurnalas = Sustainable multilingualism : biannual scientific journal. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2019, T. 14
Extent: p. 151-186
Date: 2019
Keywords: Reklama;Užsienio kalbų mokymasis;Tarpkultūrinė komunikacija;Commercials;Learning foreign languages;Intercultural communication
Abstract: Šiuolaikiniame intensyvios globalizacijos procesus išgyvenančiame pasaulyje gebėjimas bendrauti keliomis užsienio kalbomis, atpažinti ir suprasti kultūrinius skirtumus bei efektyviai veikti daugiakultūrėje aplinkoje tampa kaip niekad svarbus. Kalbinė ir tarpkultūrinė kompetencijos yra viena iš būtinų sąlygų ne tik norint užmegzti asmeninius santykius su kitų tautų atstovais, bet ir plėtoti sėkmingus verslo ryšius. Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų institute (toliau VDU UKI) ispanų ir vokiečių kalbos išlieka pirmajame populiariausių kalbų penketuke tarp 30 studentams siūlomų pasirinkimų. Šias kalbas renkasi mokytis ne tik lietuvių studentai, bet ir studentai iš užsienio, atvykstantys studijuoti Lietuvoje. Pastarieji taip pat renkasi mokytis ir lietuvių kalbos. Nauja kalbos mokymo(-si) samprata, didelis besimokančiųjų studentų ir visuomenės susidomėjimas bei rinkos tendencijos sąlygoja, kad mokymo(-si) procese šalia kalbinių gebėjimų ugdymo plėtojamos ir su kultūra bei tarpkultūrine komunikacija susijusios temos, siekiama naujosios kultūros ypatumus atskleisti bendrame europiniame ir gimtosios šalies kontekste. Straipsnyje, remiantis skirtingų autorių kultūros ir kalbos sąsajų bei tarpkultūrinių skirtumų teorijomis, aptariamos reklamų vaizdo įrašų panaudojimo kultūroms pažinti galimybės užsienio kalbų mokyme. Pateikiami iš internete viešai prieinamų vaizdo reklamų įrašų atrinkti pavyzdžiai, atskleidžiantys tam tikrus trijų šalių (Ispanijos, Lietuvos ir Vokietijos) kultūrinius aspektus, leidžiančius geriau pažinti tikslinę kultūrą, ir jų lyginamoji analizė. Siekiama atskleisti, kaip dėstytojas, žinodamas kultūrinių skirtumų teorijas, gali panaudoti televizijos reklamas ne tik kalbėjimo ar gramatinėms kompetencijoms tobulinti, bet ir įvairioms kultūroms pažinti
The ability to communicate in several foreign languages, recognize and understand cultural differences and effectively interact in a multicultural environment has become vital in the modern world that faces intense globalization processes. Linguistic and intercultural competences are essential not only for establishing personal relationships with foreigners but also for developing successful business relationships. At the Institute of Foreign Languages at Vytautas Magnus University (hereafter - VMU IFL), Spanish and German languages remain in the top five of the most popular languages among 30 languages available to students. These languages are chosen not only by Lithuanian students but also by foreign students who come to study in Lithuania. Most exchange students who come to study at VMU choose to study the Lithuanian language as well. In addition to the development of language skills in a learning process, the new concept of language teaching / learning, market trends and the great interest of students and the public in languages lead to the development of topics related to culture and intercultural communication and efforts to reveal peculiarities of the new culture in the common European and native country context. Based on the theories of different authors on the connection between culture and language and intercultural differences, the article discusses the possibilities of using commercials (video recordings of advertisements) to get acquainted with the culture in foreign language lectures. A comparative analysis of examples selected from commercials available online and revealing certain cultural aspects of the three countries (Spain, Lithuania and Germany) that allow to understand the target culture better is presented in this article. The aim is to reveal how a teacher, knowing the theories of cultural differences, can use commercials for the development of students’ linguistic and also cultural and intercultural competences
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/98863/1/ISSN2335-2027_2019_N_14.PG_160-195.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/98863
https://doi.org/10.2478/sm-2019-0008
Affiliation(s): Kalbų ir kultūrų skyrius
Užsienio kalbų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2019, nr. 14
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.96 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

98
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

70
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.