Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/98637
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Baranov, Andrey
Title: Dzienniki Jarosława Iwaszkiewicza: dyskurs tożsamościowy
Other Title: Jaroslavo Ivaškevičiaus dienoraščiai: tapatybės diskursas
Diaries by Jarosław Iwaszkiewicz: discourse of identity
Is part of: Tożsamość na styku kultur = Tapatybė kultūrų sankirtoje. T. 3. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016
Extent: P. 92-103
Date: 2016
Keywords: Dienoraščiai;Tapatybė;Kultūrocentrizmas;Imagologija;Rytai;Vakarai;Ukraina;Nostalginė atmintis;Diskurso komparatyvistika;Diaries;Identity;Culture-centred;Imaginary;West;East;Ukraine;Nostalgic memory;Comparative discourse
ISBN: 9786094710582
Abstract: Jaroslavo Ivaškevičiaus Dienoraščiai tai unikalus kultūros tekstas, kuris atskleidžia rašytojo kūrybos skaitymo įvairovę. Šiame straipsnyje tyrimų objektu yra tapatybės diskursas, susietas su menininko statusu. Dienoraščiai tai originalios kultūrinės tapatybės studijos, tai mėginimas įvesti savo biografiją į universalų meno idiomą. Jie perteikia Kito pažinimo procesą, išryškina imagologinius, egzistencinius aspektus, aktualizuoja paralelę Rytai – Vakarai įvairiuose lygiuose: estetiniame, istoriniame, politiniame. Ryškiai funkcionuoja rossica, italica, skandinavų mentalitetas. Nostalginė Dienoraščių autoriaus atmintis išryškina ukrainietišką plotmę. Šlovės ir garbės autorius tarsi kvėpuoja Ukrainos daugiakultūriškumu, kas pasireiškia kalbinėje-stilistinėje rašytojo gilumoje. Ukraina kviečia moderniajam diskursui. Dienoraščių tyrimai, susieti su kitų autoriaus kūrinių analize diskurso komparatyvistikos kontekste, gali tapti Ivaškevičiaus meninio palikimo atgaivinimo priemone
Diaries by Jarosław Iwaszkiewicz represents a unique text of culture that can be open to diverse interpretation. The article focuses on the discourse of identity that concerns the artist s condition. Diaries makes up original studies into cultural identity and an attempt to integrate individual biography into universal art. It discloses the discovery of Other highlights imaginary and existential aspects actualises the parallel between the West and East in a number of dimensions, namely aesthetic, historical, political. Prominence is given to rossica, italica and Scandinavian mentality. The author s reflection on nostalgic memory reinforces Ukrainian motifs. The multiculturalism of Ukraine is reflected in the stylistic devices employed by the author. Ukraine contributes to postmodern discourse. The key to the revival of the literary heritage of Iwaszkiewicz can be the exploration of his Diaries in connection with his other texts in the light of comparative discourse
Internet: http://elaba.lvb.lt/ELABA:eLABa_Repository:ELABAPDB16099994
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.07 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

46
checked on Mar 31, 2020

Download(s)

8
checked on Mar 31, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.