Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/981
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorStonkutė, Eglė-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2018-09-21T10:46:29Z-
dc.date.availablenull-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.issn13921142-
dc.identifier.otherVDU02-000014211-
dc.identifier.urihttps://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/981/1/ISSN2335-8750_2013_N_67.PG_111-126.pdf-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/981-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.7220/MOSR.1392.1142.2013.67.8-
dc.description.abstractGlobalizacijos kontekste tiekimo grandinės valdymas tampa pagrindiniu verslo strategijų elementu globalioms verslo korporacijoms ir svarbiu iššūkiu vietinėms mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tuo pačiu metu, kai globalios korporacijos priima strateginius verslo sprendimus atsižvelgdamos į globalios rinkos tendencijas, rinkos ir valstybių reguliavimo paskatas, vietinės mažos ir vidutinės įmonės susiduria su koncentruota globalia rinka, verčia jas tenkintis marginalinėmis rinkos nišomis. Prieš 2008 metų ekonomikos nuosmukį dominavo sutartys su tiekėjais iš sparčiai besivystančių šalių, tokių kaip Kinija ir kitos. Praėjus penkeriems metams nuo nuosmukio pradžios, atsižvelgiant į savo šalies ekonomikos iššūkius (didelį nedarbo lygį, didėjančią socialinę atsakomybę) ir tiekimo sąnaudų didėjimą sparčiai besivystančiose šalyse, stebimos naujos tiekimo grandinės vystymosi tendencijos. Globalių korporacijų investicijų besivystančiose šalyse atsisakymas ir investavimas į savo vietines šalis rodo besikeičiančias tiekimo grandinės tendencijas. Šioje situacijoje mažos ir vidutinės vietinės įmonės gali susidurti su padidėjusia konkurencija savo vietinėje rinkoje arba integruotis į keičiančias konfigūracijas globalias tiekimo grandines. Straipsnio tikslas yra nustatyti tarpusavio priklausomybes tarp naujų tiekimo grandinės iššūkių ir mažų ir vidutinių įmonių Lietuvoje verslo strategijų. Tyrimas pradedamas nuo teorinės problemos analizės, tada pristatomi atlikto empyrinio tyrimo rezultatai, kuriuose atskleidžiama su kokiais tiekimo grandinės iššūkiais susiduria Lietuvos mažos ir vidutinės įmonės ir kokių verslo strategijų, atsižvelgdamos į iššūkius tiekimo grandinei, imasi. Straipsnio pabaigoje formuluojamos atlikto tyrimo išvados ir galimos naujų tyrimų kryptyslt
dc.description.abstractThe purpose of the article is to find out patterns of interdependency, in terms of opportunities targeted and strategies deployed, between current supply chain challenges and business strategies of small and medium sized enterprises in Lithuania. The research starts with the theoretical analysis of the problem, then the results of an empirical study on supply chain challenges faced and business strategies undertaken by small and medium sized enterprises in Lithuania are presented. At the end of the article conclusions and further research suggestions are formulateden
dc.description.sponsorshipVadybos katedra-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.format.extentp. 111-126-
dc.language.isoen-
dc.relation.ispartofOrganizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2013, [nr.] 67-
dc.relation.isreferencedbyBusiness Source Complete (EBSCO)-
dc.relation.isreferencedbyCentral & Eastern European Academic Source (EBSCO)-
dc.relation.isreferencedbyProQuest-
dc.relation.isreferencedbyVINITI-
dc.relation.isreferencedbyCEEOL-
dc.rightsSutarties data 2013-04-17, nr. A1219, laisvai prieinamas internetelt_LT
dc.subjectTiekimo grandinės iššūkiailt
dc.subjectVerslo strategijalt
dc.subjectMažos ir vidutinės įmonėslt
dc.subjectLietuvalt
dc.subjectSupply chain challengesen
dc.subjectBusiness strategyen
dc.subjectSmall and medium sized enterprisesen
dc.subjectLithuaniaen
dc.subject.classificationStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dc.subject.otherVadyba / Management (S003)-
dc.titleSupply chain challenges and their implications for business strategies : a small and medium sized enterprises perspective in Lithuaniaen
dc.title.alternativeIššūkiai tiekimo grandinei ir jų poveikis verslo strategijai : mažų ir vidutinių įmonių perspektyva Lietuvojelt
dc.typeresearch article-
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.7220/MOSR.1392.1142.2013.67.8-
dcterms.bibliographicCitation39-
dc.date.updated2019-11-07T14:08Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "14211"}, "publisher": {"other": ["Vytauto Didžiojo universitetas"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": true}, "issn": ["1392-1142"], "doi": "10.7220/MOSR.1392.1142.2013.67.8", "code": "S4", "subject": ["S003"], "url": ["https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/981/1/ISSN2335-8750_2013_N_67.PG_111-126.pdf", "https://hdl.handle.net/20.500.12259/981", "https://doi.org/10.7220/MOSR.1392.1142.2013.67.8"], "country": "LT", "language": "en", "area": "S", "original": true, "pages": 16, "sheets": 1.143, "timestamp": "20191107140821.0", "account": {"year": 2013, "late": false}, "na": 1, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 1, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 1, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Ekonomikos ir vadybos fakultetas", "id": "02", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Vadybos katedra", "id": "0202", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "0"}}}], "id": "EDB89040A56B7DEB43A3958DBA23E0EB", "lname": "Stonkutė", "fname": "Eglė", "status": "0", "name": "Stonkutė, Eglė"}]}-
local.typeS-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptVadybos katedra-
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2013, nr. 67
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

57
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

27
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.