Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/981
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Stonkutė, Eglė
Title: Supply chain challenges and their implications for business strategies : a small and medium sized enterprises perspective in Lithuania
Other Title: Iššūkiai tiekimo grandinei ir jų poveikis verslo strategijai : mažų ir vidutinių įmonių perspektyva Lietuvoje
Is part of: Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2013, [nr.] 67
Extent: p. 111-126
Date: 2013
Keywords: Tiekimo grandinės iššūkiai;Verslo strategija;Mažos ir vidutinės įmonės;Lietuva;Supply chain challenges;Business strategy;Small and medium sized enterprises;Lithuania
Abstract: Globalizacijos kontekste tiekimo grandinės valdymas tampa pagrindiniu verslo strategijų elementu globalioms verslo korporacijoms ir svarbiu iššūkiu vietinėms mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tuo pačiu metu, kai globalios korporacijos priima strateginius verslo sprendimus atsižvelgdamos į globalios rinkos tendencijas, rinkos ir valstybių reguliavimo paskatas, vietinės mažos ir vidutinės įmonės susiduria su koncentruota globalia rinka, verčia jas tenkintis marginalinėmis rinkos nišomis. Prieš 2008 metų ekonomikos nuosmukį dominavo sutartys su tiekėjais iš sparčiai besivystančių šalių, tokių kaip Kinija ir kitos. Praėjus penkeriems metams nuo nuosmukio pradžios, atsižvelgiant į savo šalies ekonomikos iššūkius (didelį nedarbo lygį, didėjančią socialinę atsakomybę) ir tiekimo sąnaudų didėjimą sparčiai besivystančiose šalyse, stebimos naujos tiekimo grandinės vystymosi tendencijos. Globalių korporacijų investicijų besivystančiose šalyse atsisakymas ir investavimas į savo vietines šalis rodo besikeičiančias tiekimo grandinės tendencijas. Šioje situacijoje mažos ir vidutinės vietinės įmonės gali susidurti su padidėjusia konkurencija savo vietinėje rinkoje arba integruotis į keičiančias konfigūracijas globalias tiekimo grandines. Straipsnio tikslas yra nustatyti tarpusavio priklausomybes tarp naujų tiekimo grandinės iššūkių ir mažų ir vidutinių įmonių Lietuvoje verslo strategijų. Tyrimas pradedamas nuo teorinės problemos analizės, tada pristatomi atlikto empyrinio tyrimo rezultatai, kuriuose atskleidžiama su kokiais tiekimo grandinės iššūkiais susiduria Lietuvos mažos ir vidutinės įmonės ir kokių verslo strategijų, atsižvelgdamos į iššūkius tiekimo grandinei, imasi. Straipsnio pabaigoje formuluojamos atlikto tyrimo išvados ir galimos naujų tyrimų kryptys
The purpose of the article is to find out patterns of interdependency, in terms of opportunities targeted and strategies deployed, between current supply chain challenges and business strategies of small and medium sized enterprises in Lithuania. The research starts with the theoretical analysis of the problem, then the results of an empirical study on supply chain challenges faced and business strategies undertaken by small and medium sized enterprises in Lithuania are presented. At the end of the article conclusions and further research suggestions are formulated
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/981/1/ISSN2335-8750_2013_N_67.PG_111-126.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/981
https://doi.org/10.7220/MOSR.1392.1142.2013.67.8
Affiliation(s): Vadybos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2013, nr. 67
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

22
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.