Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/97912
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Jarienė, Raimonda;Salienė, Vilija
Title: Speaking as prerequisite to socialisation in the general curriculum of the Lithuanian language education (as mother tongue)
Other Title: Kalbėjimo, kaip socializacijos prielaidos, raiška Lietuvių gimtosios kalbos ugdymo programoje
Is part of: Pedagogika : mokslo darbai. , [T.] 116, nr. 4 (2014)
Extent: p. 145-158
Date: 2014
Keywords: Konstruktyvizmas;Socialinė-kultūrinė mokymosi teorija;Socializacija;Kalbėjimas;Lietuvių gimtosios kalbos ugdymo programa;Constructivism;Socio-cultural learning theory;Socialization;Speaking;Curriculum of the Lithuanian language (as mother tongue)
Abstract: Straipsnyje analizuojama kalbėjimo, kaip socializacijos prielaidos, raiška Lietuvių gimtosios kalbos ugdymo programoje. Teorinėje dalyje lyginamos dvi mokymosi teorijos siekiant išryškinti kalbėjimo svarbą kognityviniams ir socialiniams mokinių pasiekimams. Teorinė analizė remiasi dviejų mokymosi teorijų – konstruktyvizmo ir socialinio konstruktyvizmo – nuostatų lyginimu. Tiriamojoje straipsnio dalyje analizuojama dvejopa kalbėjimo – kaip mokymosi objekto ir kaip mokymosi priemonės – paskirtis ir raiška Lietuvių gimtosios kalbos ugdymo programoje pagrindinei mokyklai. Lietuvoje gimtosios kalbos ugdymo didaktų nėra nagrinėta, kaip ir kiek kalbėjimas ir kalbėjimasis sudaro galimybę mokiniui tapti atsakingu visuomenės piliečiu, todėl šio straipsnio mokslinė problema – paanalizuoti, kuria mokymosi samprata (konstruktyvistine ar socialine-kultūrine) grindžiama Lietuvių gimtosios kalbos bendroji programa pagrindinei mokyklai. Tyrimo objektas – konstruktyvistinės ir socialinės-kultūrinės mokymosi teorijų raiška pagrindinio ugdymo Lietuvių gimtosios kalbos bendrojoje programoje. Tyrimo tikslas – atskleisti, kuria mokymosi teorija (konstruktyvistine ar socialine-kultūrine) remiamasi Lietuvių gimtosios kalbos bendrojoje programoje, ir aptarti kalbėjimo, kaip socializacijos prielaidos, raišką. Tyrimo uždaviniai: 1) aptarti konstruktyvistinį ir socialinį kultūrinį požiūrį į mokymąsi; 2) išanalizuoti, ar Lietuvių gimtosios kalbos bendrojoje programoje formuluojami tikslai, uždaviniai, mokinių pasiekimai, ugdymo gairės grindžiamos socialinės-kultūrinės mokymosi teorijos nuostatomis. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros lyginamoji analizė, bendrosios lietuvių kalbos programos kokybinė analizė
The article focuses on the analysis of expression of speaking, as a prerequisite to socialization, in the curriculum of the Lithuanian language as mother tongue. The theoretical part compares two learning theories making attempts to highlight the importance of speaking to cognitive and social achievements of learners. The theoretical analysis is based on the comparison of the approaches of two learning theories, that is, constructivism and social constructivism. The research part of the article analyses the dual purpose of speaking, i.e., as learning object and as learning tool, and its expression in the general curriculum of the Lithuanian language (as mother tongue) for basic school
Internet: http://www.pedagogika.leu.lt/index.php/Pedagogika/article/view/92/82
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.61 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on May 1, 2021

Download(s)

5
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.