Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/97673
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Baranov, Andrej
Title: Dzienniki Jarosława Iwaszkiewicza a poszczegolne aspekty nowoczesnej komparatystyki
Other Title: Jaroslavo Ivaškevičiaus Dienoraščiai ir atskiri modernios komparatyvistikos aspektai
Is part of: Kalba ir kontekstai : mokslo darbai. , T. 6 (1), d. 2 (2014)
Extent: p. 20-31
Date: 2014
Keywords: Diaries;Multiculturalism;Interculturalism;Discursiveness;Identity;Interdisciplinary
Abstract: Jaroslavo Ivaškevičiaus Dienoraščiai – tai monumentalus ir unikalus veikalas lenkų diaristikos istorijoje ypač kasdienybės poetikos ir jos estetinio pamato atžvilgiu. Dienoraščiai yra susieti su rašytojo kūryba ir visuotine literatūra (Dantė, O. Balzakas, H. K. Andersenas, Š. Bodleras, L. Tolstojus, F. Dostojevskis, A. Čechovas, G. Floberas, H. Heinė, K. Hamsunas, T. Manas, A. Gide, J. P. Sartras ir kt.). Kiti svarbūs Dienoraščių motyvai – tai atmintis ir pasaulinės literatūros šedevrų nagrinėjimas, tai pat egzistencinė problematika (M. Prustas ir kt.). Dienoraščių dialoginis ir diskursinis suvokimas ir jų toposo gvildenimas yra būtinas kultūros komparatyvistikos šviesoje. Juose daug multikultūrinių ir tarpkultūrinių aspektų. Dienoraščiai pasižymi labai plačia kultūros geografija. Galima nupiešti tokį J. Ivaškevičiaus žemėlapį: Rytai-Vakarai, Šiaurė-Pietūs, Skandinavija, Sicilija, Roma, Paryžius, Maskva. Įdomi problema – J. Ivaškevičiaus lokaliniai diskursai ir jų visuotinio diskurso pritaikymai. Kūrinyje taip pat galima atskleisti visuomeninį ir individualų žaidimą, tapatybės diskursą, oficialųjį ir paslėptą diskursą. Ypatingai pasireiškia tylėjimo kalba, stereotipai kaip diskurso rūšis, vertimo aspektų aptarimas. Neišvengiamas ir tarpdisciplininis požiūris: muzika, tapyba, architektūra. Dienoraščiai – tai J. Ivaškevičiaus kūrybos šiuolaikinių ir postmodernistinių komparatyvistinių interpretacijų atsparos taškas
Jarosław Iwaszkiewicz’s Diaries is an important and unique work in the history of Polish diary writing. It reflects the poetics of everyday life and its aesthetic dimension. The author alludes to his own works and world literature (Dante, H. Balzac, H. Ch. Andersen, Ch. Baudelaire, L. Tolstoj, F. Dostoyevsky, A. Czekhov, G. Flaubert, H. Heine, K. Hamsun, T. Mann, A. Gide, J. P. Sartre, etc.), autobiogrphical memory and literary masterpieces. Diaries deals with existential relations (dimension of Proust), dialogic and discursive practices. Figures of speech employed in the work should be viewed within cultural comparative studies. The important notions are multiculturalism, cultural geography. Iwaszkiewicz draws the following map: East – West, North – South; Scandinavia, Sicily, Rome, Paris, Moscow. In Diaries the author discloses local discourses and their application to common discourse, which may be regarded as a social and individual play. There are a number of discourse types (identity, official, hidden, language of silence, stereotypes). Diaries establishes interdisciplinary relationship between music, art, architecture and makes up the point of departure for modern and post-modern comparative interpretation of Iwaszkiewicz’s works
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/97673
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

45
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.