Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/97217
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Vaitkevičiūtė, Donvina;Milašius, Kazys
Title: Physiological correlates of cycling performance in amateur mountain bikers
Other Title: Mėgėjų kalnų dviratininkų fiziologinių rodiklių ir varžybų rezultato koreliaciniai ryšiai
Is part of: Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas = Education. Physical training. Sport : mokslo darbai. , Vol. 2 (85) (2012)
Extent: p. 90-95
Date: 2012
Keywords: Kalnų dviračių sportas;Varžybų rezultatas;Pajėgumas;Didžiausias deguonies suvartojimas;Mountain bike;Cycling;Performance;Power output;Maximal oxygen uptake
Abstract: Tyrimo pagrindimas ir hipotezė. Didelio meistriškumo kalnų dviratininkų aerobinė ištvermė varžybų rezultatą lemia tik 40%. Tai rodo, kad tokie veiksniai kaip anaerobinis pajėgumas ir ištvermė, techniniai gebėjimai turi būti vertinami atliekant šių sportininkų fiziologinius tyrimus (Impellizzeri et al., 2005 a). Nors Lietuvos plento ir treko dviratininkų klausimais mokslinių publikacijų yra paskelbta nemažai, Lietuvos kalnų dviratininkų fiziologinių rodiklių ryšių su varžybų rezultatu mokslinių tyrimų duomenų literatūros šaltiniuose neaptikome. Tikslas – ištirti mėgėjų kalnų dviratininkų fiziologinių rodiklių ryšius su varžybų rezultatu. Metodai. Tirta 15 Lietuvos kalnų dviratininkų. Specialiajam anaerobiniam alaktatiniam pajėgmui nustatyti buvo taikomas 10 s trukmės didžiausių pastangų testas, o mišriam anaerobiniam alaktatiniam-glikolitiniam pajėgumui – Vingeito 30 s trukmės didžiausių pastangų testas. Aerobinis pajėgumas nustatytas atliekant nuosekliai didinamo krūvio testą veloergometru. Rezultatai. Nustatyti statistiškai patikimi atvirkštiniai koreliaciniai ryšiai tarp varžybų rezultato ir santykinio didžiausiojo anaerobinio alaktatinio pajėgumo (r = –0,534; p 0,05) bei mišraus anaerobinio alaktatinio-glikolitinio pajėgumo (r = –0,269; p > 0,05). Aptarimas ir išvados. Tyrimo duomenys leidžia teigti, kad santykinis anaerobinis alaktatinis pajėgumas ir aktyvi glikolizė yra būtini kalnų dviračių sporte, kuriam būdinga greito starto fazė ir stačios įkalnės varžybų metu
Research background and hypothesis. Aerobic fitness of high-performance mountain bikers explains about 40% of variance in performance. This suggests that other factors such as anaerobic power and capacity as well as technical abilities need to be considered in the physiological assessment (Impellizzeri et al., 2005 a). We found a lot studies investigating track and road cyclists, but there are no studies concerning the relationship between physiological tests and cycling performance in Lithuanian mountain bikers. The aim of this study was to investigate the physiological correlates of cycling performance in amateur mountain bikers. Research methods. Fifteen Lithuanian mountain bikers participated in the study. The 10-second test was performed to estimate special alactic anaerobic power output, whereas ae 30-second Wingate test was performed to estimate composite alactic anaerobic glycolytic power output. For the evaluation of the aerobic capacity, a progressive incremental laboratory cycling test to exhaustion was performed. Research results. We found a significant negative correlation between cycling performance and alactic anaerobic relative peak power output (r = -0.534, p 0.05) and composite alactic anaerobic glycolytic power output (r = -0.269, p > 0.05). Discussion and conclusions. Our findings suggest that alactic anaerobic power output and active glycolysis play a very important role in off-road cycling performance. This is essential because of the fast starting phase of the race and steep climbs
Internet: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=77847909&site=ehost-live
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.8 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

8
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.