Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/97201
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Rinkauskienė, Regina
Title: XIX a. raštų, rašytų rytų aukštaičių tarme, veiksmažodžio morfologijos ypatumai
Other Title: Peculiarities of verb morphology in the 19th century texts written in the Eastern Aukštaitian dialect
Is part of: Lituanistica : istorija, archeologija, kalba, literatūra, tautosaka, etnologija / Lietuvos mokslų akademija. , T. 57, nr. 3 (2011)
Extent: p. 336-342
Date: 2011
Keywords: XIX amžius;Lietuvių religiniai raštai;Rytų aukštaičiai;Morfologija;Veiksmažodis;19th century;Lithuanian religious texts;Eastern Aukštaitian;Morphology;Verb
Abstract: XIX a. lietuvių raštijos kalba nėra išsamiai tyrinėta. Šiame straipsnyje gilinamasi į XIX a. raštų, parašytų rytų aukštaičių tarme, morfologiją. Tam tikslui apžvelgiama keleto to meto raštijos atstovų – Mykolo Cerausko, Lauryno Bortkevičiaus, Henri­ ko Ba levi čiaus, Mykolo Smolskio, Tado Lichodzejausko, Kazimiero Michnevičiaus­ Mi kėno, Anta no Kitkevičiaus – religinių tekstų kalba. Daugiausia dėmesio skiriama veiksmažodžio morfologijai. Aptariami rasti archajiški ir tarminiai veiksmažodžiai bei jų formos, analizuojami pasitaikantys kamienų mišimo atvejai
The language of the 19th century Lithuanian writings has not been thoroughly re­ searched. Thus, in this article, the morphology of the 19th century texts written in the Eastern Auštaitian dialect is analysed. The language of religious texts written by representatives of that century (Mykolas Cerauskas, Laurynas Bortkevičius, Hen­ rikas Balevičius, Mykolas Smolskis, Tadas Lichodzejauskas, Kazimieras Mich ne­ vičius­Mikėnas, and Antanas Kitkevičius) is reviewed. Attention is focused on verb morphology. The archaic and dialectal verbs and their forms are discussed, and cases of stem mixing are analysed
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-716X/2011/3/336-342.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.58 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

29
checked on May 1, 2021

Download(s)

6
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.