Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/96946
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Šlekienė, Virginija
Title: Medžio motyvas Jono Juškaičio poezijoje
Other Title: The motive of the tree in Jonas Juškaitis' poetry
Is part of: Acta humanitarica universitatis Saulensis. Medis kultūroje. , T. 13 (2011)
Extent: p. 222-228
Date: 2011
Keywords: Eglė;Beržas;Mirties tema;Axis mundi;Birch tree;Fir tree;Theme of death;Axis mundi
Abstract: Straipsnis yra skirtas medžio motyvo prasmėms išryškinti Jono Juškaičio poezijoji Remiamasi dviejų eilėraščių („Eglė vasaros naktį" ir „Beržas") analize iš rinkinio Dešin žodžių jazmino žiedui. Atskleidžiamos etinės ir egzistencinės prasmės, ieškoma mitolog: nių, tautosakinių, religinių atitikmenų. Straipsnyje įrodyta, kad medžio motyvas Juškaiči lyrikoje funkcionuoja įvairiais pavidalais - ir kaip konkretybė, ir kaip abstrakcija. Dažniau si medžiai yra beržas, eglė, ąžuolas, gluosnis. Jų vaizdiniuose galima atpažinti daug mito loginių prasmių, jie iš tiesų yra axis mundi. Apibendrinama, kad medis Juškaičio lyrikoj' iškyla kaip žmogaus būtį stabilizuojanti figūra, sujungianti laikus ir erdves, gyvųjų ir miru šiųjų pasaulius, teigianti gyv enimo prasmę nuolatinėje mirties akistatoje
This article is intended to bring out the meanings of a tree in Jonas Juškaitis' poetry. Reference is made to the analysis of two poems ("The Fir Tree in the Summer Night" and "The Birch Tree") from the collection of poems Ten Words for the Jasmine Blossom. The ethical and existential meanings are being revealed and the mythological, folkloristic, religious parallels are being explored in it. The article shows, how the motive of a tree in Juškaitis' lyrics manifests differently: both concretcly and abstractly. Such trees as birch tree, fir tree, oak tree, willow are mentioned in his poems most often. Many mythological meanings are being revealed through them, they are truly axis mundi. The general meaning is that a tree is stabilizing the being of a man, connecting his periods of time and spaces, the worlds of the living and the dead, affirming the meaningfutness of life in the perpetual confrontation with death
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/96946/2/ISSN1822-7309.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/96946
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

55
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

20
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.