Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/96879
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Šlekienė, Virginija
Title: Vilniaus kavinės istoriniuose šaltiniuose ir memuaruose
Other Title: The cafés of Vilnius in historical sources and memoirs
Is part of: Acta humanitarica universitatis Saulensis. Kavinės fenomenas kultūroje. , T. 15 (2012)
Extent: p. 164-171
Date: 2012
Keywords: Smuklė;Kavinė;Arbatinė;Café;Inn;Teashop
Abstract: Istorinė ir memuarinė literatūra apie Vilniaus kavines nėra gausi. Iš turimų šaltinių ryškėja, kad kavinės sąvoka yra istoriška, kintanti. Keletą šimtmečių tai buvo užeigos, smuklės, karčemos. Kavinių ir kavos gėrimo tradicija į Vilnių atėjo iš Lenkijos XVIII a. Ka¬vinių Vilniuje ėmė sparčiai daugėti XVIII XIX amžių sandūroje. Memuaristikoje ryškiausiai atsispindi lenkiškojo Vilniaus kavinių dvasia. Išskirtinai vertingi Rapolo Maekonio memuarai Iš kavinės į kavinę. Juose pateikta Vilniaus kavinių topografija, nurodyta populiariausių kavinių (Rudnickio, Štralio ir kt.) vieta, aprašytas interjeras, aptartos lankytojų kategorijos, santykiai su savininkais ir padavėjais. Memuaruose įvardijami kavos gėrimo ritualai, ryškus ir gurmaniškasis (patiekalai, gėrimai), ir kurtuazinis kavinių aspektas. [ kavines tuo metu dažniausiai rinkdavosi žurnalistai, jose nuolat buvo svarstomi politiniai Lietuvos ir Lenkijos santykiai. Tai lėmė specifinę Vilniaus kavinių atmosferą
The historical and memoirs literature about Vilnius cafés is not numerous. It is evident from the available sources that the café concept is historical and changeable. There have been inns, teashops, alehouses in this town for several ages. The tradition of cafés and coffee drinking came to Vilnius from Poland in the 18th century. Cafés became quickly abundant at the juncture of the 18"' and 19"' centuries. The memoirs literature is denoted mostly by Polish spirit of Vilnius cafes. Rapalas Mackonis' memoirs From one cafe to another are exceptionally valuable. They present the topography of Vilnius cafes and indicate the places of the most popular ones (Rudnicko, Stralio), the description of the interiors, visitors' classification, relationship between the owners and waiters. Those memoirs describe the rituals of drinking coffee. One can notice the gourmand (dishes, drinks) and courtesan aspects in them. At that time the most frequent visitors of the cafes were the journalists. The relations between Lithuania and Poland had been discussed there. These things determined the specific feeling of Vilnius cafes
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/96879/2/ISSN1822-7309.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/96879
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

61
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

27
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.