Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/96818
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Sičiūnienė, Viktorija;Dargytė, Janina
Title: Geometrijos mokymasis progimnazijoje: rezultatai ir iššūkiai
Other Title: Learning geometry in pro-gymnasium: achievements and challenges
Is part of: Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija B. , [T.] 53 (2012)
Extent: p. 231-236
Date: 2012
Note: Leidinyje spausdinami Lietuvos matematikų draugijos LIII konferencijos darbai
Keywords: Aštuntokų matematikos pasiekimai;Geometrijos mokymasis;Modernioji testų teorija;Konstrukciniai gebėjimai;Pasiekimų lygiai;Reprodukciniai gebėjimai;Standartizuota programa;Student grade 8 achievement in math;Geometry-learning;Item response theory;Productive capacity;Achievement levels;Reproductive capacity;Standardized program
Abstract: Lietuvoje trejus metus buvo vykdytas projektas „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ (I etapas). Jo metu pirmą kartą Lietuvoje buvo sujungta testavimo specialistų, didaktikos specialistų ir mokytojų patirtis, susisteminta ir apibendrinta statistinė ir ekspertinė informacija. Sukurtoje standartizuotoje matematikos programoje pateikiami patikimi progimnaziją bebaigiančių mokinių trijų pasiekimų lygių aprašai. Ir programos kūrimo eigoje, ir jos pristatymo matematikų bendruomenei metu kilo diskusijos apie stipriai besiskiriančius įvairių pasiekimų lygių mokinių gebėjimus, tai sąlygojančias priežastis ir pasekmes. Ypač dideli gebėjimų skirtumai buvo pastebėti geometrijos srityje, kas paskatino straipsnio autores įsigilinti į šios srities mokymo problemas. Pasinaudojusios projekto duomenų bazėmis, jos atliko giluminę geometrijos uždavinių ir jų sprendimo rezultatų statistinę kiekybinę bei kokybinę analizę ir šiame straipsnyje pristato atlikto tyrimo apibendrintus rezultatus
In Lithuania project “Standardized assessment of student achievement and self-assessment tool for schools of general education development” (Phase I) has been carried out for three years. It is the first time testing specialists’, specialists’ in didactics and teacher’s experience have been merged and statistical and expert information have been systematised and generalized. Standardized grade 8 math programme was created, in which for the first time three students’ achievement levels descriptions and illustrated tasks’ examples are presented. Creation of the programme and programme’s presentation to mathematics community gave rise to many discussions about the different students’ achievement levels abilities and reasons for it. Extra-large ability differences emerged in the field of geometry, which encouraged the authors to go deep into the problems of this area. Authors took advantage of the project database and completed geometry tasks and their solutions deep analysis. This article presents the summarized results of the study
Internet: ftp://ftp.science.mii.lt/pub/publications/53_TOMAS(2012)/Serija_B/MAT_IR_%20INF_DESTYMAS,%20MAT_ISTORIJA/Siciuniene_Dargyte.pdf
Affiliation(s): Nacionalinis egzaminų centras, janina.dargyte@nec.lt
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

27
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.