Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/96670
Type of publication: book
Type of publication (PDB): Monografija / Monograph (K1a)
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Diškus, Arūnas;Stonis, Jonas Rimantas
Title: Nepticulidae faunos taksonominė, chorologinė ir trofinė charakteristika : Lietuvos endobiontiniai vabzdžiai : monografija, iliustruota 439 originaliais paveikslais = The Nepticulidae (Lepidoptera): taxonomy, chorological composition and trophic relationships : leaf-mining insects of Lithuania : a monograph, illustrated with 439 original figures
Other Title: The Nepticulidae (Lepidoptera): taxonomy, chorological composition and trophic relationships : leaf-mining insects of Lithuania : a monograph, illustrated with 439 original figures
Extent: 220 p
Publishing data: Kaunas : Lututė
Date: 2012
ISBN: 9789955371489
Abstract: Monografijoje pateikiami esminiai minologijos mokslo teiginiai ir nagrinėjama Lietuvos Nepticulidae (Insecta, Lepidoptera) fauna. Remiantis A. Navickaitės, A. Diškaus ir kitų tyrėjų surinkta originalia tyrimų medžiaga, pateikiamas pirmasis Lietuvos Nepticulidae faunos chorologinis įvertinimas, publikuojamas papildytas faunos taksonominis sąvadas, aptariamos retosios ir dažnosios rūšys bei naujai apžvelgiami šeimos trofiniai ryšiai. Šiuo metu Lietuvos faunoje žinomos 75 Nepticulidae rūšys; daugiausiai atpažinta ir apibūdinta rūšių, aptiktų šalies pietvakarių (66 mažųjų gaubtagalvių rūšys) ir pietryčių (65 rūšys) regionuose. Dauguma Lietuvos faunos rūsių (75 proc.) priklauso Stigmella Schrank genčiai, palyginti didelė dalis – Ectoedemia Busck genčiai, tik po kelias ar vieną rūšį (nuo 1 iki 3 proc.) – kitoms 5 gentims. Arealų analizė parodė, kad chorologiniu požiūriu Lietuvos Nepticulidae fauna nėra vienalytė. Iš viso nustatytos 8 skirtingos mūsų Šalies Nepticulidae faunos chorologinės grupės. Pačios gausiausios Lietuvos faunoje yra vidutiniškai riboto, europinio, paplitimo grupės – eurosubmediteraninė ir euronemoralinė. Beveik visuose Lietuvos regionuose svarbiausią Nepticulidae faunos dalį (nuo 26 iki 31 proc.) sudaro eurosubmediteraninio paplitimo rūšys, tačiau tokių rūšių yra gerokai mažiau pajūrio regione (8 proc). Pajūrio regione daugiausiai yra euromediteraninio paplitimo rūšių (32 proc), kurių kituose Lietuvos regionuose daug mažiau (ypač jų maža Kuršių Nerijos regione, čia jos sudaro tik 4 proc. regiono faunos)
The monograph presents a short review of leaf-mining insects and a comprehensive analysis of the Lithuanian Nepticulidae (Insecta, Lepidoptera) fauna. Based on the original investigation data collected by Asta Navickaite, Arunas Diskus, Jonas R. Stonis and other researchers, the monograph gives the first chorological evaluation of the Lithuanian Nepticulidae fauna, presents an updated taxonomic catalogue of the fauna, considers rare and frequent species and sheds new light on trophic relationships of the family. According to the data contained in this book, at present 75 Nepticulidae species are known in Lithuania, most of them being recorded in south-western (66 species) and south-eastern (65 species) regions of the country. A great majority of the Lithuanian Nepticulidae species (75%) are attributed to the Stigmella Schrank, a rather significant part belongs to Ectoedemia Busck and other five genera are represented by several or merely a single species. A given analysis of Nepticulidae distribution ranges has revealed chorological heterogeneity of the Lithuanian fauna of Nepticulidae: Lithuanian Nepticulidae are determined to form eight different chorological groups. The most numerous are the groups of moderately limited European distribution: Euro-Submediterranean and Euro-Nemoral. The main part of Nepticulidae (26—31%) in nearly all terrestrial regions of Lithuania are the species of Euro-Submediterranean distribution; however, such species are considerably less numerous in the coastal region (8%). The coastal region mostly inhabits species of Euro-Mediterranean distribution (32%), which are markedly less abundant in other Lithuanian regions (including the Curonian Spit, where they account for merely 4% of the total fauna of Nepticulidae)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/96670
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.53 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on May 1, 2021

Download(s)

5
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.