Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/96530
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Masoit, Irena;Raclawská, Jana
Title: Dystansowe zaimki osobowe w polszczyźnie wileńskiej i zaolziańskiej
Other Title: Distanciniai asmeniniai įvardžiai Vilniaus krašto ir Zaolzės lenkų kalboje
Personal distance pronouns in the Polish language in Vilnius and Zaolzie regions
Is part of: Tożsamość na styku kultur = Tapatybė kultūrų sankirtoje. T. 2. Vilnius : Edukologija, 2011
Extent: P. 249-262
Date: 2011
Keywords: Distanciniai asmeniniai įvardžiai;Sociolingvistika;Vilniaus krašto lenkų kalba;Zaolzės krašto lenkų kalba;Personal distance pronouns;Sociolinguistics;Polish language in Vilnius region;Polish language in Zaolzie region
ISBN: 9789955206934
Abstract: Straipsnyje gretinamos lenkų kilmės jaunimo, gyvenančio Vilniaus krašte (Lietuvos Respublika) ir Zaolzėje (Čekijos Respublika), mandagumo raiškos formos ir lyginamas distancinių asmeninių įvardžių vartojimas jų lenkų kalboje. Tiriama anketavimo būdu gauta kalbinė medžiaga iš abiejų vietovių. Atskleidžiamos naujausios tendencijos, ryškėjančios dviejose regioninėse lenkų kalbos atmainose, kurios, viena vertus, remiasi senomis vietinėmis vartosenos tradicijomis, kita vertus, yra stipriai veikiamos kitų kalbų. Straipsnio tikslas - ištirti kaimyninių kalbų ir kultūrų sąveikos įtaką distancinės mandagumo strategijos raiškai
In this article polite behaviours of young people of Polish origin from Vilnius (Republic of Lithuania) and Zaolzie (Czech Republic) regions were compiled and distance pronouns used by them in Polish conversations were compared. Linguistic data was collected with the help of the questionnaires. The data reveals the latest trends taking place in two different regional varieties of the Polish language, which, on the one hand, are deeply embedded in regional tradition, on the other hand, exposed to the influence of the other languages. The aim of this paper is to trace the linguistic-cultural interference in the ways of expressing the interpersonal distance relationships
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/96530
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.23 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

8
checked on Sep 6, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.