Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/96301
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Vanagaitė, Gitana
Title: Dvigubo gyvenimo vaizdas Amerikoje gimusių autobiografijose = The image of dual life in autobiographies of those born in America
Other Title: The image of dual life in autobiographies of those born in America
Is part of: Teksto slėpiniai. Lietuvių literatūros studijos : mokslo straipsniai, kritika, lyginamieji tyrimai, metodai. , Nr. 14 (2011)
Extent: p. 63-75
Date: 2011
Keywords: Tautinės vertybės;Tapatybė;Dvikultūris;Dvikalbystė;Autobiografija;National values;Identity;Bicultural;Bilingualism;Autobiography
Abstract: Išsiveržusi iš tradicijos, žmogaus tapatybė skausmingai komplikavosi ir tapo tik jo paties asmeniniu rūpesčiu. Svarbią reikšmę tapatybės formavimuisi turi vertybės, kurios brandžioje modernybėje, anot Zigmundo Baumano, iš priskirtinės sferos yra perkeltos j pasiekos sferą, taip tapdamos individo atsakomybės reikalu. Jauniausioji išeivijos karta, jau gimusi, augusi, mokyklas ir universitetus baigusi svetimoje žemėje, tapatybės formavimąsi yra išgyvenusi ir tebeišgyvena ypatingai. Visi jie savo autobiografijose ar autobiografinėse refleksijose akcentuoja tam tikrą nuolat patiriamą ambivalentiškumą kaip prigimties duotybę ir pastovią vidinę būseną. Santykis su šiuo ambivalentiškumu yra skirtingas: nekonfliktiškas, sąmoningas suvokimas, kad tapatybė yra nuolat kintanti konstrukcija, nuolatinė asmens pastanga apimti vis naujas patirtis; nepaisant sąmoningai suvokiamos dvigubo gyvenimo duotybės, ji yra išgyvenama kaip vidinis konfliktas
Having escaped the boundaries of tradition, human identity underwent painful complications and became solely a matter of personal concern. The values, which, according to Zygmunt Bauman, were transferred from the sphere of attribution to the sphere of achievement during the phase of solid modernity, thus, becoming a matter of individual responsibility, play an extremely important role in the formation of identity. The youngest generation of emigrants, who were born, grew up, finished schools and universities in foreign lands, experienced and still experience a unique process of identity formation. In their autobiographies and autobiographical reflections, they all emphasize a certain constantly present ambivalence as a given of nature or as a permanent inner state. The relation with this ambivalence is different
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/96301
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.