Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/95947
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Monkevičienė, Ona;Stankevičienė, Kristina
Title: Changes in Lithuanian pre-school and pre-primary education quality over the last decade according to educators and parents. On development of English teachers' intercultural competence
Other Title: Lietuvos ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo kokybės pokyčiai per pastarąjį dešimtmetį pedagogų ir tėvų nuomone
Is part of: Spring University. Changing education in a changing society. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2010
Extent: p. 25-33
Date: 2010
Keywords: Ikimokyklinis bei priešmokyklinis ugdymas;Kokybės kaita;Kokybinis ir kiekybinis tyrimas;Pre-school and pre-primary education;Changes of quality;Qualitative and quantitative research
Abstract: Problema. Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje buvo siekiama ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo kokybės. Kokybė suprantama kaip visų ugdymo(si) proceso dalyvių ir visuomenės susitarimas (Želvys R., 2003; Bruzgelevičienė R., 2009). Kita vertus, ugdymo teikėjų ir tėvų kokybės sampratos gali skirtis (Lambert G., Capizzano J., 2005). Lietuvos ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo pokyčius lėmė vaikų ugdymo paradigmų kaita, strateginiai švietimo dokumentai, kuriuose nubrėžtos vaikų kokybiško ugdymo(si) gairės, didėjantis visuomenės dėmesys vaikų ugdymo kokybei, į pedagogo kompetencijų plėtotę orientuotas jų rengimas bei kvalifikacijos kėlimas ir kiti veiksniai. RAKTINIAI ŽODŽIAI: ikimokyklinis bei priešmokyklinis ugdymas, kokybės kaita, kokybinis ir kiekybinis tyrimas. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti pedagogų ir tėvų nuomonę apie Lietuvos ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo kokybės pokyčius per pastarąjį dešimtmetį. Tyrimo metodai ir tiriamieji. Panaudoti kokybiniai metodai - focus grupių metodas (4 grupės-26 pedagogai; 44 tėvai/globėjai), giluminis, pusiau struktūruotas grupinis interviu (su 25 pedagogais). Taip pat panaudoti kiekybiniai metodai - pedagogų anketinė apklausa internetu (501 tiriamasis). Kiekybiniam tyrimui taikyta reprezentatyvi tikimybinė atranka. Kokybinio tyrimo duomenimis, pedagogai ir tėvai įžvelgia šiuos laisvojo humanistinio vaikų ugdymo paradigmos požymius ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo įstaigose: požiūrį į vaiką kaip asmenybę; didėjantį dėmesį, vaikui ir jo individualybei, o kartu ir kylančias šio požiūrio realizavimo problemas; vaiko ugdymo(si) įstaigoje gerovės siekį bei vaikų įgalinimą laisvai reikšti nuomonę, rinktis, veikti, kurie kol kas realizuojami tik iš dalies
Over the last decade the changes in Lithuanian pre-school and pre-primary education have been predetermined by change in children's education, strategic education documents, which provide for guidelines of high quality children's (self-)education, an increasing attention of society to the quality of children's education, training and professional development of educators oriented to development of professional competences and other factors. The article aims to identify the changes in pre-school and pre-primary children's education, i.e. to reveal changes observed by service providers: educators and service receivers: parents
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/95947
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.61 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

27
checked on May 1, 2021

Download(s)

5
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.