Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/95870
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Avina, Natalja
Title: Инновации в аспекте межкультурной коммуникации : (на материале русского языка в Литве)
Other Title: Inovacijos tarpkultūrinės komunikacijos požiūriu (remiantis Lietuvos rusų kalbos analize)
Innovations from the viewpoint of intercultural communication (on the material of the Lithuanian Russian)
Is part of: Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Svetimosios kalbos. , T. 8, nr. 3 (2006)
Extent: p. 3-8
Date: 2006
Keywords: Inovacijos;Tarpkultūrinė komunikacija;Kalbinė savimonė;Interferencija;Innovations;Intercultural communication;Linguistic awareness;Interference
Abstract: Šiame straipsnyje nagrinėjamos regioninės inovacijos kaip specifinis kultūrinis komponentas tarpkulturinės komunikacijos situacijoje. Tyrimo medžiaga yra susijusi su pastarųjų dešimtmečių Lietuvos rusų kalbos analize.Tyrimo šaltiniai - žiniasklaidos priemonių kalba, sakytinė kalba. Šiame straipsnyje analizuojamos inovacijos yra sąlygojamos lietuvių kalbos įtakos. Nagrinėjamos inovacijos atspindi Lietuvos realijas, visuomeninius politinius ir socialinius buitinius pokyčius, įvykusius per tyrimo laikotarpį. Šias inovacijas visų pirma sąlygojo komunikacinis aktualumas ir komunikacinis patogumas. Šių žodžių komunikacinė reikšmė svarbi jų norminiam vertinimui. Minėtos inovacijos Lietuvos rusų kalboje liudija apie natūralią integraciją į Lietuvos visuomenę, Lietuvos kultūrą tarpkultūrinės sąveikos situacijoje
The article studies regional innovations as a cultural specific component in the situation of intercultural communication. Material for study is the Russian language of Lithuania during the last decennaries. Sources of the research are language of the mass media, as well as living spoken language. Innovations analysed in the paper are stipulated by influence of the Lithuanian language. The considered innovations reflect Lithuanian realities, social and political as well as life changes within the considered period. Such innovations are first of all stipulated by communicative relevance and communicative convenience. Communicative significance of such words is important for their normative evaluation as well. The innovations in the language of Lithuanian Russians are an evidence of natural orientation towards the Lithuanian society and Lithuanian culture in the situation of intercultural interaction
Internet: http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=8f06a5d9-487a-462e-ab81-1a938566bfd9
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.23 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

5
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.