Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/958
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Šukevičiūtė, Laura;Škudienė, Vida;Ramonienė, Lineta
Title: Internationalization enabled by internetization : e-marketing approach
Other Title: Internetizacijos įgalinta internacionalizacija : e-rinkodaros požiūris
Date: 2015
Keywords: Internacionalizacija;E-rinkodara;Internetas;Internationalization;E-marketing;Internet
Abstract: Straipsnyje siūlomas išplėstinis internacionalizacijos modelis remiasi rinkos, produkto, laiko, išteklių ir kompetencijų veiksniais. Ypač daug dėmesio skiriama išteklių veiksnių grupei priskiriamam e-rinkodaros elementui.Pagrindiniais e-rinkodaros veiksniais įvardijama e-rinkodaros strategija, e-rinkodaros taktika, šalies ir tinklalapio atributai. Kiekvienas iš internacionalizacijos ir e-rinkodaros veiksnių straipsnyje detaliai analizuojamas ir visi veiksniai jungiami į išplėstinį, integruotą internacionalizacijos modelį internetizacijos kontekste.
A new integrative internationalization model is proposed in the article which is built on market, product, time, resources and competences pillars. E-marketing component is included in the resources pillar and consists of e-marketing strategy, tactics, country and website factors. Each of them is explored in detail in the article. The main contribution of the paper is that it expands the traditional approach of internationalization by adding the e-marketing component to it.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/958
http://dx.doi.org/10.7220/MOSR.2335.8750.2015.74.6
https://hdl.handle.net/20.500.12259/958
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2015, nr. 74

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

52
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

50
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.