Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/95795
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Gražulis, Donatas;Gražiūnas, Arvydas;Dadelienė, Rūta;Milašius, Kazys
Title: Jaunųjų futbolininkų fizinio išsivystymo, fizinių galių, funkcinio pajėgumo, psichomotorinių funkcijų ir techninio parengtumo rodiklių sąsajos
Other Title: The interdependence of young football players’ (age 15-16) indices of physical development, physical powers, functional capacity, psychomotoric functions and technical fitness level
Is part of: Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas : mokslo darbai. , T. 1 (72) (2009)
Extent: p. 40-46
Date: 2009
Keywords: Jaunųjų futbolininkų fizinis išsivystymas;Fizinis ir funkcinis pajėgumas;Koreliaciniai ryšiai;Physical development of young football players;Physical and functional capacity;Correlation links
Abstract: Jaunųjų futbolininkų fizinio išsivystymo, fizinių ir funkcinių galių ugdymo ir techninio rengimo problema aktuali, nes futbolininkų rengimas yra sudėtingas, įvairiapusiškas vyksmas. Tyrimo tikslas - ištirti Lietuvos jaunųjų futbolininkų (15—16 m. amžiaus) fizinio išsivystymo, funkcinio pajėgumo, fizinio darbingumo, psichomotorinių funkcijų ir kai kurių techninio parengtumo rodiklių tarpusavio sąsajas. Ištirti 84 Lietuvos 15-16 m. amžiaus jaunieji futbolininkai. Nustatyti pagrindiniai fizinio išsivystymo rodikliai, raumenų galingumas įvairiose energijos gamybos zonose ir psichomotorinių funkcijų rodikliai. Aerobinis pajėgumas buvo vertinamas pagal VO2 max, kraujotakos ir kvėpavimo sistemos funkcinį pajėgumą. Specialiais futbolininkų tyrimo testais nustatytas fizinis ir techninis parengtumas. Sąsajoms tarp įvairių tiriamų rodiklių nustatyti taikytas Pirsono tiesinės koreliacijos metodas. Tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuvos jaunųjų futbolininkų dauguma fizinio išsivystymo rodiklių glaudžiai koreliuoja. Išryškėjo statistiškai patikimas ryšys tarp anaerobinio alaktatinio raumenų galingumo ir kai kurių fizinio parengtumo rodiklių. 30 m bėgimo testo rezultatas stipriai koreliuoja su dauguma fizinio išsivystymo ir kitais fizinio parengtumo bei funkcinio pajėgumo rodikliais. Gauti rezultatai leidžia teigti, kad šio amžiaus jaunųjų futbolininkų pratybose nėra skiriama pakankamai dėmesio specialaus greitumo, kraujotakos ir kvėpavimo sistemų ugdymui
The problem of young football players’ physical development, developing physical and functional powers and technical preparation is relevant because of the complexity and versatility of training of football players. The aim of the research was to analyze the interdependence of young football players’ (age 15-16) indices of physical development, functional capacity, physical effi ciency, psychomotoric functions and some technical preparedness levels. Eighty four young football players aged 15-16 years were studied. The main physical development indices, muscle power in different energy producing zones and indices of psychomotoric functions were established. Aerobic capacity was estimated by establishing the indices of VO2 max and blood circulation and the functional capacity of the respiratory systems. Physical and technical fitness levels were established by applying special tests for football players. The Pearson’s linear correlation method was employed aiming to establish the interdependence of various football players’ indices. The results of the research revealed that there was close interdependence of many physical development indices of young football players. Statistically reliable link between anaerobic alactic muscle power and physical fi tness was established. The result of 30-m running test had a very close connection with many physical development indices and with other indices of physical preparedness and functional capacity. As the results show, it can be stated that no sufficient attention is paid to the training of special quickness, blood circulation and respiratory system in the young football players’ workouts
Internet: http://www.lkka.lt/get.php?f.6450
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.28 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

7
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.