Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/95674
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Glebuvienė, Vitolda Sofija;Jonilienė, Marija;Monkevičienė, Ona;Montvilaitė, Sigita;Stankevičienė, Kristina;Tarasonienė, Aldona Liucija
Title: Ikimokyklinio ir kitų neformaliojo vaikų ugdymo paslaugų pasiūla ir prieinamumas = Supply of and accessibility to pre-school education and other informal education services
Other Title: Supply of and accessibility to pre-school education and other informal education services
Is part of: Socialinis ugdymas : mokslo darbai. T. 2, Švietimo kaita 1988-2008 m. , 2009, Nr. 9 (20)
Extent: p. 81-94, 161-175
Date: 2009
Keywords: Ikimokyklinis ugdymas;Neformalusis vaikų ugdymas;Paslaugų pasiūla;Prieinamumas;Pre-school education;Non-formal education of children;Supply of service;Accessibility
Abstract: Straipsnyje pristatomas VPU Vaikystės studijų katedros dėstytojų ir magistrantų atliktas tyrimas, skirtas šalies ikimokyklinio ir kito neformaliojo ugdymo situacijos analizei. Tyrimas atliktas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu ir lėšomis. Tyrimo tikslas - nustatyti ikimokyklinio ir kito neformaliojo ugdymo paslaugų pasiūlą ir prieinamumą. šalies vaikams. Tyrimo metodai: ikimokyklinio ugdymo bei su juo susijusių paslaugų įvairovės konteksto analizė, anketavimas, apklausa, dokumentų analizė. Tiriamieji. Siekiant išanalizuoti ikimokyklinio ir kito neformaliojo ugdymo paslaugų pasiūlą, apklausta 230 ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų vadovų ir 221 pedagogas, 94 neformaliojo ugdymo ir kitų įstaigų atstovai. Siekiant įvertinti paslaugų vaikams prieinamumą, apklausti 898 ugdymo įstaigas lankančių ir 292 jų nelankančių vaikų tėvai. Tyrimo rezultatai. Atskleista šalyje atsirandanti ikimokyklinio ir neformaliojo ugdymo paslaugų teikėjų ir paslaugų pasiūlos įvairovė. Nustatyta, kad ikimokyklinio ir neformaliojo ugdymo paslaugos labiau prieinamos miesto nei kaimo vaikams, neformaliojo ugdymo paslaugos prieinamesnės ugdymo įstaigas lankantiems nei jų nelankantiems vaikams, jos mažiau prieinamos blogos ir labai blogos materialinės padėties šeimų vaikams
The article presents the research conducted by the lecturers and Master programme students of the Department of Childhood Studies of VPU, which aimed to analyse the situation in Lithuanian pre-school education as well as in informal education. The goal of the research was to identify supply of accessibility to pre-school education and informal education services for Lithuanian children. The Research was made by the Order and funding of the Republic of Lithuania Ministry of Education and Science. The research methods: the context analysis of pre-school education and the variety of related services, questionnaires, surveys and document analysis. The sample. To analyse the supply of preschool and other informal education services 230 heads of pre-school education institutions, 221 educators and 94 representatives of informal education institutions and other organisations were surveyed. To evaluate the accessibility to services for children, 898 parents of children attending education institutions, 292 parents of children not attending such institutions were researched. The results of the research. The research revealed an emerging variety of pre-school and informal institutions and serviced provided by them. It was established that the services of institutional pre-school education institutions are more accessible for city children compared to those living in rural areas. Services of informal education are more accessible for children attending education institutions than for those who do not go to such institutions. The accessibility to such services is also limited to children from families of bad and very bad financial situation
Internet: 
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.04 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

6
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.