Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/95576
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Informatika / Informatics (N009)
Author(s): Petkus, Tomas;Filatovas, Ernestas;Kurasova, Olga
Title: Investigation of human factors while solving multiple criteria optimization problems in computer network
Other Title: Žmogiškojo faktoriaus tyrimas sprendžiant daugiakriterinius optimizavimo uždavinius kompiuterių tinkle
Is part of: Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas = Technological and economic development of economy. , Vol. 15, no. 3 (2009)
Extent: p. 464-479
Date: 2009
Keywords: Daugiakriterinis optimizavimas;Žmogiškasis faktorius;Lygiagretieji skaičiavimai;MPI;Sprendimų rengimo sistema;Interaktyvus optimizavimas;Sprendimų priėmimas;Multiple criteria optimization;Human factors;Parallel computing;MPI;Decision support system;Interactive optimization
Abstract: Tyrimo tikslas – ištirti daugiakriterinių optimizavimo uždavinių klasę, kai uždaviniai sprendžiami kompiuterio ir žmogaus sąveikai naudojant kompiuterių tinklą. Daugiakriterinio optimizavimo uždavinys sprendžiamas interaktyviai, kiekvienam kriterijui parenkami skirtingi svoriniai koeficientai. Šiam uždaviniui spręsti buvo sukurtos ir ištirtos kelios lygiagretaus sprendimo strategijos. Eksperimentai parodė žmogaus, dalyvaujančio sprendžiant šį uždavinį, svarbą. Tiriant žmogiškąjį faktorių buvo atlikti eksperimentiniai tyrimai naudojant skirtingą kompiuterių skaičių pagal skirtingas strategijas. Ištirtas laikas, reikalingas žmogui išmokti spręsti šį daugiakriterinį optimizavimo uždavinį, nustatyta žmogiškojo faktoriaus priklausomybė nuo pasirinktos lygiagretaus sprendimo strategijos ir kompiuterių skaičiaus kompiuterių tinkle
The aim of this investigation is to analyze a class of multiple criteria optimization problems that are solved by human-computer interaction, using a computer network. A multiple criteria problem is iterated by interactively selecting different weight coeffi cients of the criteria. Several parallel solution strategies for solving this optimization problem have been developed and analyzed. The experiments have shown the importance of human assistance in solving this multiple criteria problem. New experimental investigations have been carried out with a different number of computers and different strategies where the human factors are analyzed. We have investigated the time necessary for human’s training to solve this multiple criteria optimization problem, the dependence of human factors on the strategy of parallel solution and on the number of computers in a computer network
Internet: https://journals.vgtu.lt/index.php/TEDE/article/view/6466/5605
Affiliation(s): Matematikos ir informatikos institutas
Matematikos ir informatikos institutas, ernest.filatov@gmail.com
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 1

10
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.