Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/95554
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Droessiger, Gražina
Title: Zur Rolle der Substantive als Ausdrucksmittel der Vermutung und Ungewissheit in der Gesprächssorte Interview
Other Title: Daiktavardžių vaidmuo išreiškiant abejonę bei netikrumą pokalbio rūšyje interviu
Is part of: Kalba ir kontekstai : mokslo darbai. , T. 3 (2009)
Extent: p. 47-57
Date: 2009
Abstract: Išvardyti episteminio modalumo raiškos priemones nėra lengva, nes daugumoje mokslo šaltinių, skiriančių įvairias modalumo rūšis, apsiribojama bendru modalumo priemonių išvardijimu, neakcentuojant atskirų modalumo rūšių raiškos priemonių. Kaip modalumo raiškos priemonės mokslo darbuose dažniausiai minimos veiksmažodžio nuosakos, modaliniai veiksmažodžiai, modaliniai prieveiksmiai ir žodžiai bei modalinės dalelytės. Daiktavardžiai su modalumo raiška siejami itin retai. Straipsnio tikslas - nustatyti, kokį vaidmenį šalia kitų priemonių vaidina daiktavardžiai kalbančiajam reiškiant abejonę bei netikrumą, o kitaip tariant - episteminį modalumą dabartinėje vokiečių kalboje. Šiam tikslui įgyvendinti pasitelkta 50 autentiškų vokiškų raštu fiksuotų interviu su visuomenėje daugiau ar mažiau žinomais asmenimis. Gauti tyrimo rezultatai rodo, kad daiktavardžiai sudaro apie 7,2% visų interviu pavartotų episteminio modalumo raiškos priemonių. Nors nėra vartojami ypač dažnai, jie stebina savo įvairove
It is not easy to enumerate all the means of expressing epistemic modality. Most scientific sources distinguishing various types of modality confine themselves to enumerating means of modality in general, without emphasizing the means of expressing separate modality types. Scientific works among means of expressing modality most ofien mention verbal moods, modal verbs, modal adverbs and words, and modal particles. Nouns are very rarely being related to expressing modality. The aim of the article was to determine what the role of nouns (alongside other means) is in expressing doubt and uncertainty, in other words, epistemic modality in the modern German language. In order to achieve this goal, 50 authentic German written interviews with people more or less known to the society were investigated. The results of the analysis showed that nouns comprise about 7,2% of all means of expressing epistemic modality used in the interviews. Although they are not used particularly often, their variety is surprising
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/95554
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.