Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/95476
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Šlekienė, Virginija
Title: Vilnius Juditos Vaičiūnaitės kūryboje
Other Title: Vilnius in the Creation of Judita Vaiciunaite
Is part of: Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Literatūrologija. , T.10, nr. 2 (2008)
Extent: p. 52-59
Date: 2008
Keywords: Mitologinis ir istorinis Vilnius;Architektūrinių erdvių semantika;Gamta ir architektūra;Žmogiškasis kontekstas;Mythologic-historic Vilnius;The semantics of architectural spaces;Nature and architecture;Human context
Abstract: Miesto tema lietuvių lyrikoje įsitvirtino kartu su moderniosioms srovėms. Iki šiol joje dominuoja ekspresionizmo suformuota miesto samprata. Miestas - svetima žmogui aplinka, jį standartizuojanti ir iškreipianti jo dvasią. J. Vaičiūnaitės kūryba šia prasme užima išskirtinę vietą. Straipsnyje aiškinamasi, kaip sukuriama semantinė erdvė, leidžianti humanizuoti miestą. Svarbiausios teorinės pozicijos, kuriomis vadovaujamasi, - L. Mumfordo, J. Lotmano, M. Eliade's miesto kultūros studijos. Vilniaus vaizdinys Vaičiūnaitės kūryboje formavosi keletą dešimtmečių, keisdamasis, įgydamas naujus pavidalus. Pagrindinė meninės erdvės kaitos kryptis - istorinių bei kultūrinių kontekstų gausėjimas. Straipsnyje aptariami svarbiausi Vilniaus vaizdavimo aspektai: mitologinės, istorinės bei kultūrinės reminiscencijos, architektūrinių erdvių semantika, gamtos ir kultūros santykis, ir daroma išvada, kad jų dermė kuria semantinį universumą, sudvasinantį miesto kultūrą
The subject of a city emboded itself in the Lithuanian lyrics during the formation of modern trends. Until now dominates the understanding of a city, fixated by expressionism. The city is an alien environment for the man - it standardizes him and warps his soul. The creation of J. Vaiciunaite occupies a special place. The aim of the article is to reveal of how the semantic space, allowing to humanize city culture, is being created. The most important theoretical positions, guiding the article - L. Mumford's, J. Lotman's, M. Eliade's studies of city culture. The idea, that the image of Vilnius formed itself during several decades, changing and obtaining new shapes, is developed in the article. The main direction of formation of artistic space is the flood of historic and cultural contexts. The most important aspects of depicting Vilnius are discussed in the article: mythologic, historic and cultural reminiscences, the semantics of architectural spaces, the relation between nature and culture, and the conclusion is drawn, that their harmony creates the semantic universum, spiritualizing city culture
Internet: http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=398b9487-9177-4afb-995c-0747f5b475e0
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

45
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.