Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/95443
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Turkevič, Halina
Title: Wyznaczniki tożsamości środkowoeuropejskiej (na podstawie eseistyki Andrzeja Stasiuka)
Other Title: Vidurinės Europos tapatybės bruožai (pagal Andžejaus Stasiuko eseistiką)
Determinants of Central European identity (on the basis of Andrzej Stasiuk's essays)
Is part of: Tożsamość na styku kultur = Tapatybė kultūrų sankirtoje. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008
Extent: p. 107-115
Date: 2008
Keywords: Tapatybė;Tapatybės bruožai;Vidurinė Europa;Eseistika;Praeitis;Erdvė;Atmintis;Kelionė;Konkretumas;Sensualizmas;Filosofinė refleksija;Identity;Determinants of Central European identity;Essay;The past;Space;Memory;Journey;The concrete;Sensuality;Enumeration;Reflection
ISBN: 9789955203759
Abstract: Straipsnyje tyrimų obiektu tampa lenkų rašytojo A.Stasiuko eseistiniai tekstai, išleisti XXI a. pradžioje: Mano Europa (kartu su ukrainiečiu J.Andruchovidumi), Važiuojant į Babadagą ir Fado. Refleksijų ir kelionių įspūdžių pripildytoje prozoje rašytojas kuria t.v. „blogesnės", Vidurinės Europos vaizdą. Straipsnio tikslu yra išvardintos Europos bruožų analizė. Prieinama išvados, kad jas sudaro: žemesnis (palyginus su Vakarų Europa) civilizacijos lygis, senumo jausmas, postindustrializmas, chaosas, apatija, praeities idealizavimas, nepasitikėjimas šiuolaikiškumu ir europietiškų vientisumu, provincializmas, amžinybė tų pačių darbų ir kt. Tai irgi su nostalgija rašytojo traktuojami bruožai: emocionalumas, atmintis, mistifikacijų poreikis, svajonių vaidmuo, nesavanaudiškumas, vertės jausmas, egzistencinis veržlumas, nežinomų paieškų potencialumas. Pagrindiniai rašytojo stiliaus bruožai: konkretumas, sensualizmas, filosofinė refleksija ir kt
The artide deals with the works of the Polish "1960 generation" writer Andrzej Stasiuk, which were published at the beginning of the 21st century in: Moja Europa (the co-author is the Ukrainian writer J. Andruchowycz), Jadqc do Babadag and Fado. In his essays, characterized by the reflective mood, the writer creates the picture of the "worse", forgotten Central Europe. The aim of the article is to highlight the main determinants of Central European identity, suggested by Stasiuk. These determinants are made up of such aspects as the later advance of civilization, the state of decline and destruction of matter, the remains of post-industrialism, tolerance of chaos, passiveness, idealization of the past, lack of trust of the present, provincialism, primitiveness, etc. Furthermore, these are also the features arousing the writer's sentiment: the rush of emotions, memory, mystification, daydream, disinterestedness, self-esteem, determination of survival, the vast space of the unknown, the potential for creating, etc. Stasiuk's style of writing is characterized by the concrete, sensuality, enumeration, philosophical reflection, etc
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/95443
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.42 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

8
checked on Sep 5, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.