Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/95181
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Vlasova, Svetlana
Title: Степень стяженности флексий полных (членных) форм прилагательных в Успенском сборнике XII-XIII вв
Other Title: Įvardžiuotinių būdvardžių formų kontrakcijos pakopos XII-XIII a. Uspenskij kodekse
The phonetic changes of some forms of peonominal adjectives in Uspenskij corpus of the XII–XIIIth centuries
Is part of: Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Svetimosios kalbos. , 2004, t. 6, Nr. 3
Extent: p. 62-69
Date: 2004
Abstract: Straipsnyje pateikiami tam tikrų įvardžiuotinių būdvardžių formų fonetiniai pakitimai. Šie pakitimai parodyti lentelėje ir įvertinti statistiškai. XII– XIII a. Uspenskij kodekso (UK) tekstų analizė leidžia kalbėti apie svarbius įvardžiuotinių formų fonetinius pakitimus. Seniausių nepatyrusių asimiliacijos formų nevartojama. Vyrauja patyrusios asimiliaciją formos, kurių didžiąją dalį sudaro dar kontrakcijos nepatyrusios fleksijos. Tokių formų dominavimas aiškintinas ne tik realiais fonetiniais pakitimais, bet to meto bažnytinių knygų rašymo tradicijomis. Originaliuose UK tekstuose ortografijos poveikis buvo mažesnis, todėl juose kontrakciją patyrusios formos yra dažnesnės. Pastebėta, kad eilutės pabaigoje linkstama rašyti patyrusias kontrakciją formas, ypač tai pasakytina apie originalius tekstus. Sudaiktavardėjusių būdvardžių dažnesnės nepatyrusios kontrakciją fleksijos. Įvardžiuotinių būdvardžių fleksijų komponentų susiliejimas UK didesnis negu dabartinėje lietuvių kalboje
The article deals with the phonetic changes of some forms of pronominal adjectives. The changes are indicated in a chart and evaluated statistically. The analysis of the texts in Uspenskij Corpus of the 12th – 13th centuries enables us to speak about the important phonetic changes of pronominal forms. The oldest forms which did not undergo assimilation are not used. Instead of them assimilated forms prevail. The majority of them consist of flections which still did not undergo contraction. The domination of the latter is explained not only by real phonetic changes, but writing tradition of ecclesiastical books of that period as well. The influence of the orthography over original Uspenskij Corpus texts was less intense. As a result contracted forms are more frequent in these texts. It was noticed, that contracted forms dominate at the end of a line, especially in the original texts. In substantival adjectives non contracted forms are met more often. The blending of components in flections of pronominal adjectives is bigger in number in Uspenskij Corpus than in the modern Lithuanian language
Internet: http://www.vpu.lt/zmogusirzodis/PDF/svetimosioskalbos/2004/Vlasova.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.76 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.