Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/95095
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List / Article in Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List (S2)
Field of Science: Fizinė geografija / Physical geography (N006);Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Pileckas, Marijus;Gulbinas, Zenonas
Title: Landscape changes in the Dovinė river basin after restoration of Independence
Other Title: Kraštovaizdžio pokyčiai Dovinės upės baseine atkūrus nepriklausomybę
Is part of: Ekologija. , Vol. 53, no. 2 (2007)
Extent: p. 1-5
Date: 2007
Keywords: Kaimiškasis kraštovaizdis;Kraštovaizdžio kaita;Rural landscape;Landscape changes
Abstract: Pagrindiniai veiksniai, lėmę kraštovaizdžio pokyčius Dovinės upės baseine, kaip ir kitose šalies kaimo vietovėse 1990–2003 m., buvo: (1) privačios žemėvaldos atkūrimas ir (2) bloga socialinė, demografinė ir ekonominė padėtis. Privačios žemėvaldos atkūrimas turėjo įtakos ženkliam žemės dangos mozaikiškumo ir kraštovaizdžio įvairovės padidėjimui. Vyraujantys smulkūs ūkiai, paramos stoka bei bloga socialinė, demografinė ir ekonominė padėtis lėmė žemės ūkio intensyvumo sumažėjimą bei tokius būdingus žemėnaudos pokyčius kaip: pievų ir ganyklų ploto didėjimas, dirbamos žemės ploto sumažėjimas, žemės ūkio naudmenų apleidimas ir užaugimas arba užsodinimas mišku. Nuo 2003 m., įstojus į Europos Sąjungą, ES parama ir vykdoma politika tapo viena svarbiausių kaimiškojo kraštovaizdžio kaitą lemiančių jėgų, kurių poveikis visų pirma pasireiškia žemės ūkio intensyvėjimu ir apleistų naudmenų ploto mažėjimu. Atlikto tyrimo rezultatai taip pat atkreipia dėmesį į nepakankamą Lietuvoje atliekamo Corine Land Cover žemės dangos pokyčių įvertinimo tikslumą bei ekologiniu ir kraštotvarkos požiūriu aktualias problemas, glaudžiai susijusias su kraštovaizdžio kaita: vertingų atvirų buveinių (natūralių pievų ir ganyklų, atvirų pelkių) užaugimą mišku, vandens telkinių eutrofikaciją, buvusių kolektyvinių fermų, technikos kiemų bei melioracijos stočių pritaikymą ir sutvarkymą. Būtina pabrėžti, kad Dovinės upės baseino teritorijoje nustatytos kraštovaizdžio kaitos tendencijos yra būdingos visoms periferinėms šalies kaimo vietovėms
Landscape changes in the Dovinė river basin after the restoration of Independence are analysed. The main factors that caused landscape changes in the Dovinė river basin as well as in other rural areas of Lithuania in 1990–2003 were the restitution of private land property and the poor social, demographic and economic situation. Restitution of private land property and liquidation of collective farms (“kolkhozes”) increased land cover fragmentation and landscape diversity. The domination of small farms, lack of support and the poor social, demographic and economic situation determined deintensification of agriculture and such typical land use changes as expansion of grasslands, decrease of cultivated land as well as abandonment and afforestation of agricultural land. After 2003; the EU agri-environmental schemes have become the most significant driving forces. Afforestation of valuable agricultural habitats, euthropication of water bodies, transformation of former collective farms and technical infrastructure are significant environmental and landscape management problems closely related with landscape changes
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/95095
Affiliation(s): Geologijos ir geografijos institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.19 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

7
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.