Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/94998
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Visuomenės sveikata / Public health (M004)
Author(s): Milašius, Kazys;Pečiukonienė, Marija;Dadelienė, Rūta
Title: Kai kurių maisto papildų įtaka sportininkų fizinėms ir funkcinėms galioms
Other Title: Effects of food supplements on the physical and functional abilities of sportsmen
Is part of: Visuomenės sveikata : mokslo darbai. , 2007, Nr. 1 (36)
Extent: p. 59-63
Date: 2007
Keywords: Sportininkai;Kordicepsas;Fizinis išsivystymas;Fizinis darbingumas;Funkcinis pajėgumas;Sportsmen;Cordiceps;Physical development;Physical performance;Functional capacity
Abstract: Darbo tikslas buvo ištirti maisto papildo kordicepso, gaminamo iš biologiškai aktyvaus grybo Cordyceps sinensis, vartojimo įtaką sportininkų fiziniam darbingumui ir funkciniam pajėgumui. Ištirti 28 ištvermę lavinantys sportininkai (po 14 eksperimentinėje ir kontrolinėje grupėse). Eksperimentinės grupės nariai 2 savaites vartojo „Tian-Shi“ firmos kordicepso kapsules. Tyrimai buvo atlikti prieš papildo vartojimą (I), tuoj po jo vartojimo (II) ir praėjus dviems savaitėms po vartojimo (III). Nustatyti fizinio išsivystymo, fizinio darbingumo ir funkcinio pajėgumo rodikliai. Gauti tyrimų duomenys apskaičiuoti matematinės statistikos metodais. Literatūros šaltinių analizė ir mūsų atlikti tyrimai rodo, kad dviejų savaičių trukmės kordicepso vartojimas nedaro įtakos tiriamųjų fiziniam išsivystymui. Nustatėme, kad dėl kordicepso vartojimo anaerobinis alaktatinis raumenų galingumas turėjo tendenciją didėti, o 30 s trukmės darbo galingumas padidėjo statistiškai patikimai mažėjant laktato koncentracijai po šio krūvio. Mūsų gauti tyrimų duomenys patvirtina, kad sportininkų, vartojusių kordicepsą, aerobinis pajėgumas ties kritinio intensyvumo ir anaerobinės apykaitos slenksčio ribomis padidėja, kartu gerėjant ir kraujotakos bei kvėpavimo sistemos funkciniam pajėgumui. Išanalizavę tyrimų rezultatus galime daryti išvadą, kad kordicepsas daro teigiamą poveikį tiriamųjų sportininkų darbingumui įvairiose energijos gamybos zonose: atliekant trumpai trunkantį darbą, 30 s trukmės darbą ir aerobinių sąlygų reikalaujančioje energijos gamybos zonoje. Be to, kordicepsas teigiamai veikia kraujodarą
The aim of the work was to elucidate the effects of the Cordiceps food supplement, produced from the biologically active fungus Cordiceps sinensis on sportsmen’s physical performance and functional abilities. The study cohort comprised 28 endurance-training sportsmen (14 from the experimental and 14 from the control groups). Members of the experimental group were administered for two weeks Cordiceps capsules produced by the Tian-Shi firm. All the participants were investigated before supplementation (I), immediately following supplementation (II) and two weeks following supplementation (III). The indices of physical development, physical performance and functional abilities were registered. The obtained data were processed by mathematical statistical methods. Analysis of literature sources and our study showed that Cordiceps administration for two weeks had no effects on the physical development indices. Cordiceps supplementation was found to increase statistically reliably anaerobic alactic muscular power and 30-s work power with a decrease of lactate concentration after this load. Our data are in agreement with the hypothesis that in sportsmen after Cordiceps administration, aerobic capacity at the critical intensity and anaerobic metabolism threshold limits increases, concomitantly improving the circulatory and respiratory functions. To conclude, Cordiceps exerted a positive effect on the study sportsmen’s performance in various energy production zones, both under a short lasting and a 30-s load, and in the production zones that require aerobic conditions. Also, Cordiceps was found to improve homopoiesis
Internet: http://www.hi.lt/images/pdf/VS-2007-1(36).pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

428
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

12
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.