Use this url to cite publication: https://hdl.handle.net/20.500.12259/94828
Publication type
type::text::periodical::journal::contribution to journal::journal article::research article
Type of publication (PDB)
Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Title
Sorption of copper (II) and nonionic surfactant by ion exchangers and activated carbon
Other Title
Cu (II) jonų ir nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų (PAM) sorbcija jonitais ir aktyvintąja anglimi
Is part of
Journal of environmental engineering and landscape management. , Vol. 14, no. 4 (2006)
Extent
p. 191-197
Date Issued
2006
ISSN (of the container)
1648-6897
Other Identifier(s)
VDU02-000055455
Abstract
Abstract. Ion exchange resins, which are widely used for the removal of copper (II) ions from effluents, can also sorb nonionic surfactants entering into the wastewater with copper (II) ions simultaneously after various industrial processes. The study of equilibrium sorption of copper (II) and nonionic surfactant Lutensol AO-10 under laboratory conditions by different types of ion exchangers and activated carbon has shown that the Purolite S950 chelating ion exchanger has the highest sorption capacity for copper (II) ions. Ion exchangers with carboxylic functional groups demonstrate the highest affinity for nonionic surfactant. Purolite C107E weak acid cation exchanger could be suitable for the cosorption of copper (II) ions and nonionic surfactant Lutensol AO-10. Kinetic study of this ion exchange resin leads to a conclusion that the sorption of copper (II) ions was a fast process, and after 30 min the equilibrium was attained. When the concentration of copper (II) solution decreases, difference between the sorption capacity of various ion exchangers decrease. The influence of nonionic surfactant on the sorption of copper (II) is insignificant.
Jonitai, plačiai naudojami vario (II) jonams iš nuotekų šalinti, gali sorbuoti ir nejoninės paviršinio aktyvumo medžiagas (NPAM), kurios neretai patenka į nuotekas po įvairių gamybinių procesų kartu su vario jonais. Laboratorinėmis sąlygomis tiriant pusiausvirają vario jonų ir NPAM Lutensol AO-10 sorbciją įvairių tipų jonitais ir aktyvintąja anglimi buvo nustatyta, kad didžiausia geba sulaikyti vario jonus būdinga chelatiniam jonitui Purolite S950. Didžiausias giminingumas nejoninei PAM būdingas karboksiliniams katijonitams. Bendrai vario (II) jonų ir NPAM sorbcijai geriausiai tiktų silpnai rūgštinis katijonitas Purolite C107E. Kinetiniai šio jonito tyrimai leidžia daryti išvadą, kad vario jonų sorbcija vyksta greitai, ir pusiausvyra nusistovi per 30 min. Mažėjant vario jonų koncentracijai tirpale skirtumai tarp įvairių jonitų sorbcinės gebos mažėja. Nejoninės PAM Lutensol AO-10 įtaka vario jonų sorbcijai yra nežymi.
Coverage Spatial
LT
Language
Anglų / English (en)