Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/94620
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Pabarčienė, Reda
Title: Lietuvių tragedijos tipologiniai tyrinėjimai. Juozo Grušo "Herkus Mantas"
Other Title: Typological analysis of Lithuanian tragedy. Juozas Grušas' "Herkus Mantas"
Is part of: Žmogus ir žodis : mokslo darbai. , T. 7, nr. 2 (2005)
Extent: p. 23-30
Date: 2005
Keywords: Tragedija;Romantinė-herojinė drama;Shakespeare'o tragedija;Egzistencializmo drama;Sovietinė ideologija;Tragedy;Romantic-heroic drama;Shakespearean tragedy;Existential drama;Soviet ideology
Abstract: Straipsnyje analizuojamo Juozo Grušo tragedijos "Herkus Mantas" tipologinės sąsajos su romantine-herojine, šekspyriškąja, egzistencializmo drama. Seniausią "Herkaus Manto" ideologinį klodą sudaro romantinės-herojinės dramos tradicija, su kuria susijęs kūrinio patetiškumas, patriotika, herojinė dvasia. Šekspyriškasis dramatizmas reiškiasi psichologizmu, daugialypiu konfliktu, skausminga idealų ir realybės, individo ir kolektyvo interesų, praeities ir dabarties sandūra. Dramos probleminis-analitinis pradas sietinas su prancūzų intelektine (egzistencializmo) drama. "Herkuje Mante" gali būti aptiktas ir tarybinės ideologijos klodas, kuris susiformuoja dėl jo panašumo su romantine ir egzistencialistine mąstysena. Didžiausia Grušo, kaip tragedijos autoriaus, jėga - tragedinio siužeto atvirumas, interpretacinis lankstumas, leidžiantis į analizuojamą problemą pažvelgti iš kelių ideologinių sistemų perspektyvos, deklaruojamas idėjas iš vienų pasaulėžiūrinių koordinačių perkelti į kitas
The article reviews typological links between the first Soviet Lithuanian tragedy 'Herkus Mantas' by Juozas Grušas and the romantic-heroic, Shakespearean, existential dramas. The focus of the study is on the prevailing mode of thinking in the Lithuanian drama. The tier in 'Herkus Mantas' that goes back in time the furthest is related to the romantic heroic drama tradition which accounts for the pathos, patriotism and heroic atmosphere. Shakesearean dramatic traits are manifes in the psychological, multifaceted (religious, national, social and psychological) type of the conflict; painful clash between the ideal and the reality, individual and collective interests, the past and the present; heroic tragic fault; a trial of the character by love; humanism. The problematic-analytical embeddedness of the drama, the relevance to reality and the degree of abstraction, the biased author's attitude are comparable to French intellectual (existential) drama. In 'Herkus Mantas' there is a way of seeing the layer of Soviet ideology which appears due to its affinity to romantic and existential ideologies
Internet: 
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.5 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

55
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.