Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/94601
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Droessiger, Gražina
Title: Zur Polyfunktionalität der deutschen Modalverben oder: Was ist modal an den deutschen Modalverben?
Other Title: Vokiečių kalbos modalinių veiksmažodžių daugiafunkcionalumas: ar visada vokiečių kalbos modaliniai veiksmažodžiai yra modalūs?
Multyfunctionality of german modal verbs: Are german modal verbs always modal?
Is part of: Žmogus ir žodis : mokslo darbai. , T. 7, nr. 3 (2005)
Extent: p. 85-92
Date: 2005
Abstract: Vokiečių kalbos modaliniai veiksmažodžiai gali atlikti deontinę arba episteminę funkciją. Ilgą laiką lingvistikoje episteminiam modalinių veiksmažodžių vartojimui buvo skiriama mažai dėmesio, modaliniais šie veiksmažodžiai buvo vadinami būtent dėl deontinės funkcijos. Nūdienos lingvistikoje randama atvirkštinė nuomonė, esą tik epistemiškai vartojami modaliniai veiksmažodžiai yra modaliniai. Straipsniu norima parodyti, kad tiek deontiškai, tiek epistemiškai vartojami vokiečių kalbos veiksmažodžiai išreiškia modalumą, kuris suprantamas kaip komunikacinis pragmatinis reiškinys, o apibrėžiamas kaip kalbančiojo požiūris į propozicijos turinį. Tam tikslui žiūrima, kaip modaliniai veiksmažodžiai vartojami grožinio kūrinio ištraukose. Kalbančiojo požiūriui būdingos trys sudedamosios dalys: kognityvinė, afektinė bei valios. Daroma išvada, kad deontinis vokiečių kalbos modalinių veiksmažodžių vartojimas yra labiau kognityvinės prigimties, o episteminiškai vartojami modaliniai veiksmažodžiai išreiškia dar ir kalbančiojo jausmus bei norus. Kita vertus, straipsnyje pabrėžiama, kad griežtų ribų tarp trijų sudedamųjų požiūrio dalių nėra, o dažnai būtent kontekstas modaliniams veiksmažodžiams suteikia vienokių ar kitokių modalumo atspalvių
German modal verbs may perform either deontic or epistemic function. For a long time, the linguistics paid little attention to the epistemic function of modal verbs and named these verbs modal namely because of deontic function. Today, a different view prevails in linguistic studies. It sees only epistemic modal verbs as actuallity modal. The paper aims at revealing that both deontic and epistemic German modal verbs express modality, which is understood as a communicative pragmatic phenomenon and defined as the speaker's approach to the context. For this reason, the author has researched the usage of modal verbs in the extracts of fiction. The speaker's view is characterised by three constituents, namely, cognitive, affective and volitional. It is concluded that deontic usage of German modal verbs is of more cognitive character, while the modal verbs used epistemically also express the speaker's emotions and wishes. On the other hand, the paper emphasises that there are no clear boundaries between the three constituents of the approach. Usually, namely the context provides modal verbs with certain aspects of modality
Internet: http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=a0ae7c9d-63a4-4fa2-8a7d-ca57e4a29500
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.