Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/94306
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Jakavonytė-Staškuvienė, Daiva;Žemgulienė, Aušra
Title: Pradinių klasių mokinių kalbinių gebėjimų integruotas ugdymas įvairių dalykų pamokose: istorinio laiko tėkmės supratimo atvejis
Other Title: Integrated education of language abilities of primary school pupils in classes of various disciplines: the case of perception of historical current of time
Is part of: Verbum : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto Užsienio kalbų institutas, Nr. 7 (2016)
Extent: p. 223-240
Date: 2016
Keywords: Pradinių klasių mokiniai;Ugdymas;Kalba;Integracija;Istorinis raštingumas;Primary school pupils;Education;Language;Integration;Historical literacy
Abstract: Geri kiekvieno asmens kalbiniai gebėjimai – pamatas kokybiškam mokymuisi, kokybiškam gyvenimui. Vienas iš pažangių kalbos gebėjimų ugdymo būdų – integruotas ugdymas, kai kalbos gebėjimai ugdomi ne tik kalbų, bet ir kitų dalykų pamokose. Be to, tuo pat metu remiantis kalbiniais gebėjimais įsisavinamas dalykinis turinys, t. y. ugdomas tam tikro dalyko raštingumas. Straipsnyje pateikiama kalbinių gebėjimų integruoto ugdymo teorinė ir studija, pagrindžianti tokio ugdymo galimybes bei rekomendacijas Lietuvos ugdymo turinio tobulinimui. Empirinis tyrimas atliktas aiškinantis pradinių klasių mokinių istorinio laiko tėkmės supratimo gebėjimus, pasireiškiančius vaikų argumentuota kalba. Mokslinės literatūros analizė ir empirinio tyrimo rezultatai atskleidė, kad kalbų ugdymo integracija įvairių dalykų pamokose pasireiškia mokinių aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymu, apimančiu tokius gebėjimus, kaip analizavimas, interpretavimas, paaiškinimas, lyginimas, vertinimas. Kitaip sakant, mokymąsi verčiant aktyvia kalbine veikla. Kad kalbiniai gebėjimai integraliai būtų ugdomi įvairių dalykų pamokose, būtina tai įteisinti Lietuvos ugdymo turinį reglamentuojančiuose dokumentuose – Bendrosiose programose – ir bendradarbiaujant mokslo, politikos ir praktikos atstovams parengti tikslingą metodinę medžiagą. Mokinių analizės pradmenys yra išugdomi dažniau praktikuojantis, todėl reikėtų tikslingai kurti ir taikyti tokias užduotis. Rekomenduotina tikslingai taikyti vaizdines priemones, skatinti vaikus jas aptarti, nagrinėti, rasti ir įvardinti istoriniam laikmečiui būdingas detales, požymius
Good language abilities of every person is the basis for quality learning and quality life. Integrated education is one of the most advanced ways of developing language abilities whereby they are developed both in language classes and in the classes of other disciplines. Besides, the development of language abilities is used as the basis to master subject-specific content, i.e. the literacy of a certain subject is developed. The article provides the theoretical background of integrated education of language abilities and a study which lays foundation for the potential of such education and offers recommendations for the improvement of the Lithuanian curriculum. Empirical study was carried out with reference to find out the abilities of primary school pupils to perceive historical current of time which are expressed in children’s reasoned speeches. The analysis of research literature and the results of empirical study revealed that the integration of the development of language abilities in the classes of various disciplines results in the development of higher order thinking skills such as analyzing, interpreting, explaining, comparing, evaluating. To put in other words, learning is turned into an active linguistic activity. In order to achieve integrated education of language abilities in the classes of various disciplines it has to be primarily incorporated in the documents that regulate the Lithuanian curriculum, namely, the Framework Programmes; relevant teaching material has to be also developed by the cooperation of scientists, policy-makers and practitioners. The basics of analytical skills of pupils are developed by a frequent practice, therefore, such assignments should be purposefully developed and applied. The recommendation is to purposefully use visual aids, to encourage children to discuss and analyze them, to find and identify specific details and features typical of a certain historical period
Internet: http://www.zurnalai.vu.lt/verbum/article/view/10298/8170
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.77 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

17
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

8
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.