Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/94181
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Banuševičienė, Ksenija
Title: Daiktavardinių anglicizmų vartosenos ypatumai spaudos diskurse. Tekstynais paremtas gretinamasis tyrimas
Is part of: Kalba ir kontekstai : mokslo darbai. , T. 7 (1), d. 1 (2016)
Extent: p. 11-22
Date: 2016
Keywords: Nouns borrowed from the English Language;Corpus linguistics;Press discourse;Contrastive analysis;Peculiarities of use
Abstract: Straipsnyje nagrinėjami daiktavardiniai anglicizmai prancūzų ir lietuvių spaudos diskurse gretinamuoju aspektu. Tyrimo tikslas – parodyti, kurių iš analizuotų anglicizmų vartojimo atvejai tėra pavieniai, o kurie iš jų yra reguliarūs, ir trumpai apžvelgti anglicizmų paplitimo ir vartojimo prancūzų ir lietuvių spaudoje tendencijas. Tyrimas atliktas besiremiant tekstynų lingvistikos metodu, siekiant nustatyti anglicizmų santykinį dažnumą ir vartosenos ypatumus. Tekstyno pavyzdžiai yra sukonstruoti remiantis dedukciniu metodu, t. y. einama nuo idėjos (spaudos diskursas) į tekstų, atitinkančių sumanymo kriterijus, paiešką prancūzų ir lietuvių kalbų atrinktuose tekstynuose. Tyrime panaudota kalbinė medžiaga buvo surinkta iš elektroninio dažniausiai vartojamų anglicizmų žodyno (119 daiktavardinių anglicizmų) ir jų ekvivalentų prancūzų kalboje. Siekiant iliustruoti (patvirtinti ar paneigti) iškeltą hipotezę, kad prancūzų spaudos diskurse daiktavardiniai anglicizmai yra vartojami dažniau lyginant su lietuvių spauda, atlikome kiekybinį anglicizmų vartojimo tyrimą. Tyrimas atskleidė, kad lietuvių kalbos tekstyne daugiau nei 5 kartus (17%) rečiau vartojami daiktavardiniai anglicizmai negu prancūzų spaudos diskurse (83%), todėl nemotyvuotas anglicizmų vartojimas tiek prancūzų, tiek lietuvių spaudoje turi didelę reikšmę ir yra svarus anglicizmų tyrimo reikalingumo pagrindas
The article analyzes the use of nouns borrowed from the English language in the discourse of French and Lithuanian press by employing contrastive analysis. The goal of the study is to reveal which of the analyzed anglicisms are used sparingly and which of them are used regularly, and to briefly review the trends of the propagation and use of anglicisms in the French and Lithuanian press. The research was carried out on the basis of corpus linguistics with the aim to determine the relative rate and peculiarities of the use of anglicisms. The sample corpus was selected based on a deductive method, i.e. the search in the selected French and Lithuanian texts was narrowed down from the main idea (discourse in newspaper articles) to texts that corresponded to certain key criteria. The texts used in the research were collected from an online dictionary of the most popular anglicisms (119 nouns borrowed from English) and their equivalents in the French language. A quantitative research on the use of anglicisms was carried out to support or negate the hypothesis that nouns borrowed from the English language were used in the French press more frequently than in the Lithuanian press. The research revealed that the nouns borrowed from the English Language were used in the Lithuanian corpus 5 times (17%) less in comparison to the French corpus (83%). Hence, motiveless use of anglicisms in both the French and Lithuanian press discourse is very significant and serves as a solid foundation in terms of relevance of research on anglicisms
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/94181
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.55 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

41
checked on May 1, 2021

Download(s)

8
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.