Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/94164
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Mazolevskienė, Aldona;Morkvėnienė, Judita
Title: Vaikų, netekusių tėvų globos, kokybiško ikimokyklinio ugdymo(si) raiška
Other Title: Expression of quality early childhood education of children deprived of parental care
Is part of: Pedagogika : mokslo darbai. , 2016, t. 124, Nr.4
Extent: p. 147-159
Date: 2016
Keywords: Vaikai, netekę tėvų globos;Kokybiškas ikimokyklinis ugdymas(is);Ikimokyklinio ugdymo programos;Children deprived of parental care;Child protection;Quality early childhood education;Early childhood education programs
Abstract: Straipsnyje aptariama Lietuvoje bei Europoje itin aktuali vaikų, netekusių tėvų globos, kokybiško ikimokyklinio ugdymo(si) problema. Mokslinėje literatūroje konstatuojama, kad vaikai, augantys globos namuose, turi tokias pat galimybes kokybiškai ugdytis, kaip ir vaikai, augantys pilnose šeimose. Mokslinei problemai atskleisti keliamas tyrimo tikslas – teoriškai pagrįsti ir empiriškai ištirti vaikų, augančių globos namuose, kokybiško ikimokyklinio ugdymo(si) raišką, sudarant šių vaikų kokybiško ugdymo(si) modelį. Išanalizuoti globos namų vadovų apklausos duomenys atskleidė pozityvų respondentų požiūrį į šiandienį šių vaikų ugdymą(si) Lietuvoje. Tačiau atlikta valstybės bei savivaldybių vaikų globos namų ikimokyklinio ugdymo programų analizė parodė, kad jose nepakankamai atsispindi vaikų, netekusių tėvų globos, kokybiškas ugdymo(si) turinys, kuris prilygtų vaikų iš šeimų ugdymo(si) turiniui. Atliktas tyrimas padėjo išryškinti ir kokybišką ikimokyklinį ugdymą(si) lemiančius veiksnius, identifikuoti kylančias kokybiško ugdymo(si) įgyvendinimo problemas vaikų globos namuose
The article presents discusses issues of relevant and almost not analysed quality early childhood education of children deprived of parental care in Lithuanian and abroad. Scientific literature states, that children living in foster homes, as well as children growing in two-parent families, have the same opportunities to quality development. To reveal the scientific problem, the following aim of the research occurs, i.e. theoretically ground and empirically examine the expression of quality early childhood education of children deprived of parental care by creating a quality education model for children deprived of parental care. After summarizing the data of foster homes principals’ survey it was noticed, that leaders of foster homes are oriented towards the ensuring the access of quality early childhood education. However, foster homes do not follow contemporary Lithuanian and foreign standards of early childhood education. Qualitative research revealed, that highlight quality early childhood education determinants while identifying it’s implementing issues occurring in foster homes
Internet: http://pedagogika.leu.lt/index.php/Pedagogika/article/view/445/286
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.19 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

11
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.