Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/941
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Bakanauskienė, Irena;Martinkienė, Jurgita
Title: Determining managerial competencies of management professionals : business companies managers’ approach in Western Lithuania region
Other Title: Vadybos specialistų vadybinių kompetencijų nustatymas : vakarų lietuvos regiono verslo įmonių vadovų požiūris
Is part of: Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011, T. 60
Extent: p. 29-43
Date: 2011
Keywords: Kompetencijos;Gebėjimai;Vadybinės kompetencijos;Competencies;Abilities;Managerial competencies
Abstract: Šiuolaikinėms verslo įmonėms reikalingi vadybos specialistai turintys vadybines kompetencijas, leidžiančias darbuotojui sėkmingai dirbti kintančioje verslo ir ekonominėje aplinkoje. Deja, vadybos literatūroje vis dar pasigendama tokio vadybinių kompetencijų sąrašo. Todėl straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas – įvardinti ir apibūdinti vadybines kompetencijas bei jų atskiras dedamąsias, pasitelkiant verslo įmonių vadovų požiūrį. Tyrimo uždaviniai: 1) remiantis moksline literatūra išskirti ir apibūdinti vadybines kompetencijas; 2) išsiaiškinti verslo įmonių vadovų požiūrį į vadybos specialistų vadybines kompetencijas, pateikiant jų vertinimui literatūros analizės pagalba sudarytą vadybinių kompetencijų sąrašą. Tyrimo metodologija remiasi teoriniais vadybinių kompetencijų modeliais, kurie plačiai taikomi inovatyviose užsienio kompanijose, bei mokslinėje literatūroje išskiriamomis tokiomis vadybinėmis kompetencijomis: profesinės (žinių ir mokėjimų raiška), socialinės (socialinio elgesio efektyvumas, gebėjimas prisitaikyti prie pokyčių) ir asmeninės (savęs įvertinimo įgūdžių ir asmeninių savybių derinys). Tyrimo metu buvo naudojamas struktūrizuotas klausimynas, derinant kokybinio ir kiekybinio tyrimo metodus. Sudarant klausimyną, panaudoti 3 instrumentai: ESCI-U SAQ (angl. Emotional and Social Competency Inventory, Self Assesment Questionnaire, Goleman, Boyatzis, 2007), PLUM kompetencijų modelis, M. Woodcocko ir D. Francis (1982) parengtas žodinis testas, skirtas vadybinių kompetencijų poreikio nustatymui. Tyrimo rezultatai atskleidė verslo įmonių vadovų požiūrį į vadybos specialistų vadybines kompetencijas. [...]
The article analyses the issues of defining managerial competencies. Having analyzed research literature, competencies were classified by the models of managerial competencies into three blocks: professional (application of knowledge and skills), social (effectiveness of social behaviour, ability to adapt to changes) and personal (combination of self-assessment skills and personal traits). Evaluation of these competencies has been made on a basis of the survey of Western Lithuania region business companies’ managers thereby defining the key managerial competencies (as perceived by the managers) of a management professional
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/941/1/ISSN2335-8750_2011_N_60.PG_29-43.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/941
Affiliation(s): Vadybos katedra
Vakarų Lietuvos verslo kolegija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2011, nr. 60
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.87 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

104
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

120
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.