Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/940
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Zelgalve, Elvīra;Zaharčenko, Anastasija
Title: Transformation of the role of financial analysis in enterprise management
Other Title: Finansinės analizės vaidmens pokytis įmonės valdyme
Is part of: Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai, 2012, nr. 64, p. 147-167
Date: 2012
Keywords: Decision-making;Sprendimų priėmimas;Financial analysis;Financial statements;Management;Finansinė analizė;Finansinė ataskaita;Valdymas
Abstract: The paper deals with the concept of financial analysis in the economic theory, identifies the role of financial analysis in management decision-making and suggests methods for its implementation. The successful economic development in modern conditions demands effective financial policy of each enterprise which is possible only when extensive financial analysis is accomplished. Therefore, it is important to use complex methods of financial analysis in order to manage an enterprise skilfully. The aim and the result of the paper is to put forward the methods of financial analysis, establishing its concept and necessity.
Straipsnio autoriai atliko išsamų finansinės analizės sąvokos tyrimą ekonomikos teorijoje, atskirdami tokias sąvokas kaip „finansinės ataskaitos analizė”, „finansinės padėties analizė”, „finansinė analizė”. Buvo prieita išvados, kad negalima laikyti tokių sąvokų kaip „finansinės būsenos analizė” ir „finansinė analizė” adekvačiomis, nes finansinės analizės apibrėžimas yra kur kas platesnis. Finansinės ataskaitos analizė ir finansinės analizės terminai gali būti naudojami kaip adekvatūs, tačiau reikia pastebėti, kad kartais pirmoji sąvoka yra maišoma su finansinės ataskaitos struktūros, o ne rodiklių vertinimais. Taip pat autoriai išanalizavo finansinės analizės vietą ekonomikos moksle, susiedami ją su vienu svarbiausių finansinio valdymo veiksniu. Atlikus tyrimą išsiaiškinta, kad finansinės analizės reikšmė įmonės valdyme auga, keičiasi ir tampa finansinės veiklos dalimi. Straipsnyje išskiriami ir pagrindiniai finansinės analizės tikslai, dalys ir uždaviniai. Šiandieninėse rinkos sąlygose, įmonės finansinė būsena ir veiksmų efektyvumo vertinimas gali būti laikomi finansinės politikos dalimis, todėl pagrindinė įmonės užduotis yra orientuotis į finansų valdymo kokybę, kuri remiasi finansinės analizės rezultatais rinkos sąlygomis. Autoriai įrodė, kad šiuolaikinės analizės metodams reikia pokyčių ir unifikacijos. Autoriai pateikė finansinės analizės metodus, apibendrindami juos loginėje schemoje. Ją sudaro aprašomojo modelio naudojimas: apskaitos ataskaitų skaitymas, horizontalioji ir vertikalioji įvairių rodiklių analizė, finansinių santykių (stabilumo, likvidumo, pelningumo) analizė, finansų rinkos analizė, veiksnių analizė, palyginamoji analizė; nuspėjamasis modelis (bankroto, pinigų srautų, ekonominio pelningumo spėjimai); ir normatyvinis modelis. Šie metodai leidžia įvertinti įmonės finansinės būklės rodiklius ir dinamiką, pateikti detalę įmonės finansinės būklės informaciją, įvertinti jos galimybes generuoti piniginius srautus, suprasti kaip įmonės veiksmai yra vertinami vertybinių popierių rinkoje, išsiaiškinti, kurie veiksniai teigiamai ar neigiamai veikia finansinius indeksus ir išmatuoti ateities vystymosi perspektyvas. Dirbant pagal šią schemą galima atlikti išsamią įmonės finansinės veiklos analizę, kuri leis įvertinti veiklą ir identifikuos valdymo sprendimų poreikį. Tyrimas autoriams leido konstatuoti, kad finansinė analizė gali būti naudojama kaip trumpo arba ilgo laikotarpio ekonominių sprendimų priėmimų įrankis, vertinant valdymo kokybę ar numatant ateities rezultatus.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/940
http://dx.doi.org/10.7220/MOSR.1392.1142.2012.64.10
https://hdl.handle.net/20.500.12259/940
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2012, nr. 64

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

123
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

192
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.