Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/938
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Staniulienė, Sonata
Title: Employee relations role in Lithuanian companies organizational culture formation
Other Title: Darbuotojų santykių vaidmuo formuojant organizacinę kultūrą Lietuvos įmonėse
Is part of: Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 67 (2013)
Extent: p. 95-109
Date: 2013
Keywords: Darbuotojų santykiai;Organizacinė kultūra;Subkultūra;Kultūrinis ryšių tinklas;Employee relations;Organizational culture;Subculture;Cultural network of relations
Abstract: Žmogus darbe paprastai praleidžia ganėtinai daug laiko. Kadangi žmogus – sociali būtybė, darbas neretai tampa ne tik pragyvenimo šaltiniu, bet ir priklausymu organizacijai, kaip tam tikrai bendruomenei, kuri turi savo nusistovėjusias vertybes, nuostatas, bendravimo būdus. Sutelktos, stiprios, suinteresuotos, motyvuotos darbuotojų komandos jaučia įsipareigojimą savo bendruomenei ir stengiasi dėl jos gerovės. Dėmesys ima krypti į organizacijų kultūrą, kuri siejama su organizacijos puoselėjamomis vertybėmis, nuostatomis, bendravimo būdais ir susiklosčiusiais santykiais tarp darbuotojų ir vadovų. Deja, šiandien vis dažniau tenka išgirsti, jog daugelis žmonių dažnai patiria stresą darbe, vyrauja įtempti tarpusavio santykiai, o tai nepadeda suformuoti organizacinės kultūros, tinkamos jos aplinkai. Straipsnio objektas yra darbuotojų santykių ir organizacinės kultūros formavimo Lietuvos įmonėse sąsajos, o straipsnio tikslas – įvertinti darbuotojų santykių vaidmenį organizacinės kultūros formavimui Lietuvos įmonėse. Straipsnyje pateikiami kokybinio tyrimo, paremto interviu metodu surinktais duomenimis, atlikto Lietuvos verslo organizacijose, rezultatai. Buvo tiriami eilės Lietuvos organizacijų darbuotojų tarpusavio santykiai su kolegomis ir vadovais. Taip pat buvo įvertinti pasirinktų organizacijų kultūrų tipai ir jų bruožai. Nustatyta, kad tam tikro tipo organizacijų kultūrose vyrauja tam tikri santykiai tarp kolegų ir vadovų. Paaiškėjo, jog darbuotojų santykiai turi esminę įtaką organizacijos kultūros susiformavimui tiek konkrečioje įmonėje, tiek subkultūros susiformavimui konkrečiame padalinyje, kuri gali skirtis nuo visoje organizacijoje vyraujančios kultūros, dažniausiai dėl padaliniuose susiklosčiusių vadovų ir kolegų tarpusavio santykių. [...]
This paper investigates the employee relations role on the organizational culture formation in Lithuanian companies. It was analysed what influence the employee relations have on the organizational culture formation of a particular company and subculture formation in departments. It is also discussed the practice when managers of many organizations don’t seek to form certain organizational culture, so it can form spontaneously depending on the prevailing relationships among colleagues and among supervisors and subordinates
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/938/1/ISSN2335-8750_2013_N_67.PG_95-109.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/938
https://doi.org/10.7720/MOSR.1392-1142.2013.67.7
Affiliation(s): Vadybos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2013, nr. 67
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

49
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.