Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93474
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Vilkas, Audronius;Mėlinis, Rimantas
Title: Jaunųjų futbolininkų, rankininkų ir krepšininkų fizinio išsivystymo ir bendrojo fizinio parengtumo rodiklių lyginamoji analizė
Other Title: Comparative analysis of the indicators of physical development, general physical fitness of young football, handball and basketball players
Is part of: Sporto mokslas : Lietuvos edukologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Lietuvos olimpinės akademijos žurnalas. , 2016, Nr.3 (85)
Extent: p. 24-29
Date: 2016
Keywords: Fizinis parengtumas;Fizinis išsivystymas;Fiziniai gebėjimai;Paaugliai;Physical fitness;Special physical development;Physical capacities
Abstract: Daugelį sportinių ir judriųjų žaidimų (futbolą, rankinį, krepšinį ir kitus) sieja panašūs judėjimo veiksmai, kurių pagrindą sudaro tos pačios arba giminingos fizinės ypatybės. Šiems veiksmams atlikti reikia panašių judėjimo modelių, kurie yra atliekami skirtingomis sąlygomis, todėl fiziologiniai reikalavimai atsižvelgiant į atlikimo trukmę ir intensyvumą skiriasi. Skirtumams įtakos turi įvairūs veiksniai (aikštės paviršius ir dydis, žaidėjų skaičius), tačiau šios sporto šakos turi panašumo kalbant apie aerobinio ir anaerobinio pajėgumo reikalavimus žaidėjų tinkamumui. Nors komandinėse sporto šakose dominuoja aerobinė veikla, pagrindiniai veiksmai rungtynėse yra atliekami anaerobinė- mis sąlygomis. Šio mūsų tyrimo tikslas – ištirti jaunųjų futbolininkų, rankininkų ir krepšininkų fizinio išsivystymo ir bendrojo fizinio parengtumo rodiklius ir atlikti lyginamąją jų analizę. Tyrime dalyvavo 13–14 metų 22 krepšininkai, 22 futbolininkai ir 22 rankininkai berniukai. Nustatytas fizinis išsivystymas (ūgis, svoris) ir fizinis parengtumas (30 m bėgimo, šuolio į tolį iš vietos ir 10 × 5 m šaudyklinio bėgimo testais). Tyrimo rezultatų analizė atlikta „Windows“ programa naudojant statistinės duomenų analizės paketą SPSS 19.0. Analizuojant fizinio išsivystymo rodiklius paaiškėjo, kad aukščiausi yra rankininkai, jų kūno masės rodikliai taip pat didžiausi. Mažiausio ūgio ir svorio buvo futbolininkai. Rankininkų 30 m bėgimo ir šuolio į tolį iš vietos rezultatai daug geresni nei futbolininkų ir krepšininkų. Šaudyklinio 10 × 5 m bėgimo rezultatai geresni futbolininkų. Krepšininkų 30 m bėgimo, šuolio į tolį ir šaudyklinio bėgimo rezultatai prastesni nei rankininkų ir futbolininkų. [...]
A lot of sport and vigorous games (football, handball, basketball and others) are connected by similar movement actions that are based on the same or similar physical properties and demand similar models of movement, which are performed in different conditions; therefore, physiological requirements differ according to the time and intensity of their performance (Meckel, Gottlieb, Eliakim, 2009). They are influenced by different factors (the surface and size of the field, number of players); however, these sports are similar in terms of aerobic and anaerobic capacity demands for the fitness of players. Despite that aerobic activity prevails in team sports, the main actions are accomplished in anaerobic conditions in competitions (Abdelkrim et al., 2007; Sporiš, Vuleta, Vuleta, Milanović, 2010). The aim of the current research is to explore the results of the indicators of physical development, general and special physical fitness of young football, handball and basketball players, as well as to accomplish their comparative analysis. 22 basketball players, 22 football players and 22 handball players aged 13-14 took part in the research. Their physical development (height, weight) and physical fitness (30 m run, standing long jump, and 10×5 meter shuttle run) were determined. The analysis of research results was carried out using SPSS 19.0 for Windows. The research results on physical development revealed that the tallest were handball players, as well as their scores were the highest. The smallest weight and height were determined among footballers. The results of 30 meter run, standing long jump and 10×5 meter shuttle run of handball players were considerably better in comparison to football and basketball players. The results of basketball players in 30 meter run, standing long jump and shuttle run were lower than the ones of handball and football players. [...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/93474/1/ISSN2424-3949_2016_N_3.PG_24-29.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/93474
http://dx.doi.org/10.15823/sm.2016.28
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2016, Nr. 3
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.42 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

126
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

231
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.