Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93281
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Navickienė, Lijana;Stasiūnaitienė, Eglė;Kupčikienė, Ilona;Misiūnas, Donatas
Title: Stressors in teacher’s work
Other Title: Stresoriai mokytojo darbe
Is part of: Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius : "Sveikata", 2018, T. 28, nr. 6
Extent: p. 29-34
Date: 2018
Keywords: Stresoriai;Mokytojo stresas;Stresoriai mokytojo darbe;Stressors;Teacher stress;Stressors in teacher work
Abstract: Mokytojas yra viena iš profesijų, kurioje patiriamas aukščiausias streso lygis. Aukštas streso lygis turi neigiamą poveikį mokytojo fizinei ir emocinei sveikatai, sąlygoja išsekimą, „perdegimą“, nepasitenkinimą dirbamu darbu, didelę šios profesijos žmonių kaitą. Dėl to svarbu atskleisti svarbiausius mokytojo darbe patiriamo streso šaltinius ir rizikas. Psichosocialinė rizika susijusi su neigiamomis psichologinėmis, fizinėmis ir socialinėmis pasekmėmis, atsirandančiomis dėl netinkamo darbo organizavimo ir vadybos darbo vietoje: per dideli darbo reikalavimai ir (arba) per trumpi terminai užduotims įvykdyti; prieštaringi reikalavimai ir neaiškūs darbuotojų vaidmenys; nepakankamas darbuotojų sugebėjimų panaudojimas ir nepakankamas darbuotojų dalyvavimas priimant su jų darbu susijusius sprendimus; per menka vadovų bei kolegų pagalba ir prasti tarpusavio santykiai su kolegomis, mokiniais ir jų tėvais. Kiekybinis tyrimas, atliktas 5 šalyse, atskleidė, kad dauguma mokytojų patiria aukštą streso lygį savo profesinėje veikloje. Daugelis profesinėje aplinkoje veikiančių stresorių yra susiję su mokytojų funkcijų ir vaidmenų neapibrėžtumu bei per dideliu darbo krūviu. Labiausiai paplitę stresą sukeliantys organizaciniai veiksniai yra darbo sąlygos, mažas atlyginimas, triukšminga aplinka, mokinių skaičius klasėje, taip pat išoriniai veiksniai, tokie kaip švietimo reformos, socialinė padėtis visuomenėje. Mažiausiai mokytojų profesinėje veikloje identifikuota stresorių, susijusių su santykiais ir parama darbo aplinkoje
Teachers are among the professions which face the highest level of work-related stress. High level of stress has a negative impact on the teacher’s physical and emotional health, leads to exhaustion, burnout, dissatisfaction with work, and high turnover rates. It is therefore important to reveal the main sources and risks of stress in the teacher’s work. Psychoso­cial risks are related to the negative psychological, physical and social consequences resulting from ina­dequate work organization and management at the workplace: too high work requirements and / or short deadlines for fulfilling tasks; conflicting requirements and unclear employee roles; poor use of staff skills and insufficient employees involvement in decision-making on their work; scarse management and co-workers support and poor relationships with collea­gues, students and their parents. A quantitative study conducted in five countries re­vealed that most teachers experience a high level of stress in their professional activity. Many stressors in professional activity relate to the uncertainty and excessive workload of teachers’ functions and roles. The most common organizational factors that cause stress include working conditions, low salary, noisy environment, number of students in the classroom, and external factors such as educational reforms and social status in society. The least stressors iden­tified in the teachers’ professional activity relate to relationships and support in the work environment
Internet: https://sm-hs.eu/wp-content/uploads/2019/03/834-2645-1-PB.pdf
Affiliation(s): Edukologijos tyrimų institutas
Kauno kolegija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

67
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

13
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.