Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93115
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Gaigalienė, Asta;Leckė, Gintarė;Legenzova, Renata
Title: Z kartos finansinės socializacijos formavimąsi lemiantys agentai
Other Title: The role of financial socialization agents in Z generation context
Is part of: Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos = Science and studies of accounting and finances: problems and perspectives Akademija (Kauno r.): Vytauto Didžiojo universitetas, 2019, vol. 13, n. 1
Extent: p. 1-11
Date: 2019
Keywords: Finansinė socializacija;Asmeniniai finansai;Z karta;Financial socialization;Personal finance;Z generation
Abstract: Straipsnio pagrindinis tikslas – susisteminti finansinės socializacijos sampratą ir apibrėžti finansinės socializacijos formavimąsi lemiančius agentus ir jų poveikio pokytį Z kartos kontekste. Taip pat siekiama identifikuoti pagrindinius veiksnius, per kuriuos finansinės socializacijos agentai veikia finansinio raštingumo, finansinės elgsenos ir finansinių vertybių formavimąsi. Straipsnyje taikomi mokslinės literatūros analizės, sintezės, sisteminimo ir lyginimo metodai. Atlikus mokslinės literatūros analizę ir ją susisteminus, išskirti keturi finansinės socializacijos agentai: tėvai, švietimas, bendraamžiai, medija. Remiantis nagrinėta moksline literatūra, tėvai ir bendraamžiai įvardinami kaip pagrindiniai finansinės socializacijos agentai. Švietimas minimas kaip antrinė socializacija, kuri papildo tėvų ir bendraamžių finansinę socializaciją. Mažiausiai minimas finansinės socializacijos agentas – medija. Tėvų finansinė socializacija formuojama trimis metodais: modeliavimu (tėvų finansinės elgsenos stebėjimas), tiksline socializacija (tėvų ir vaikų finansinės diskusijos) ir patirtiniu mokymu (kai finansinės žinios, įgūdžiai įgyji per asmenines patirtis). Bendraamžių finansinė socializacija vyksta per modeliavimą ir tikslinę socializaciją, tačiau didžiausias dėmesys mokslinėje literatūroje skiriamas būtent tikslinei bendraamžių socializacijai. Švietimo finansinė socializacija formuojama per tikslinę socializaciją, nes švietimo įstaigų pagrindinis tikslas – perduoti atitinkamas žinias mokiniams. Medijų finansinė socializacija dažniausiai įvardinama kaip netyčinė, netikėta, kuomet asmenį pasiekia finansinė informacija, kuri gali plėtoti jo finansines žinias ir įtakoti finansinę elgseną. Atlikus mokslinės literatūros analizę, pastebėtas empirinių tyrimų trūkumas Z kartos kontekste, todėl sunku vertinti gautus rezultatus Z kartos kontekste
The main aim of this article is to define the concept of financial socialization and identified the main agents of financial socialization and their role in Z generation context. Moreover, it is aimed to determine the main factors that define the role of financial socialization agents. In this article these methods are used: scientific literature analysis, synthesis, systematization and comparison. After analyzing and systematizing of scientific literature, four financial socialization agents were identified: parents, education, peers, media. Based on the scientific literature analysis, parents and peers are recognized as the main agents of financial socialization. Education is referred to as secondary socialization, which complements the financial socialization of parents and peers. Media is the least researched agent of financial socialization. The financial socialization of parents is formed by three methods: modeling (observation of parents' financial behavior), purposive socialization (financial discussions between parents and children) and experiential learning (when financial knowledge, skills are acquired through personal experience). Financial socialization of peers is formed through modeling and purposive financial socialization. The financial socialization of education is formed through purposive financial socialization, because the main aim of educational institutions is to transfer the required knowledge to students. Financial socialization of media is determined as implicit learning and cultivation process. After analysing the scientific literature, it is determined that in there is a lack of empirical research on financial socialization agents and their role in Z generation context. Also, due to the characteristics and values of the Z generation, such as innovativeness, technology susceptibility and inseparability from social networks, it is probable that the role of financial socialization agents in Z generation context can change
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/93115/1/ISSN2351-5597_2019_V_13_N_1.PG_1-11.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/93115
https://doi.org/10.15544/ssaf.2019.01
Affiliation(s): Finansų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives 2019, vol. 13, no. 1
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.44 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

442
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

332
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.