Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93098
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Jokymaitis, Dainius
Supervisor: Žaltauskaitė, Jūratė
Title: Buvusių pesticidų sandėlių teritorijų poveikis dirvožemio kokybei ir kompostiniams sliekams (Eisenia fetida L.)
Other Title: Effect of former pesticide warehouse areas on soil quality and compost earthworms (Eisenia fetida L.)
Extent: 54 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Pesticidai;Pesticides;Pesticidų sandėliai;Pesticide warehouse;Užterštumas;Pollution;Divožemio kokybė;Soil quality;Kompostinis sliekas Eisenia fetida;Compost earthworm Eisenia fetida
Abstract: Buvusių pesticidų sandėlių teritorijų dirvožemyje ir gruntiniame vandenyje yra išlikę didelės heksachlorcikloheksano, heksachlorbenzeno, pentachlorbenzeno DDT, dieldrino ir kitų rūšių pesticidų koncentracijos. Dėl pernelyg didelės šių pesticidų taršos jie gali sukelti neigiamą poveikį dirvožemio organizmams, kurių didžiąją dalį sudaro būtent įvairių rūšių sliekai. Sliekai pasižymi tuo, kad gerina dirvožemio savybes, tačiau jie taip pat gali akumuliuoti dideles pesticidų koncentracijas. Todėl dirvožemyje esantis pesticidai gali sukelti neigiamą poveikį sliekų augimui ir dauginimuisi. Šio darbo tikslas buvo ištirti buvusių pesticidų sandėlių teritorijų poveikį dirvožemio kokybei bei nustatyti poveikį kompostinio slieko (Eisenia fetida L.) augimui ir vystymuisi. Atlikus dirvožemio mėginių cheminę analizę buvo nustatyta, kad pesticidų sandėlių teritorijose vyrauja neutralus pH. Pastebėta dirvožemio rūgštėjimo tendencija didėjant teritorijos užterštumui pesticidais (p0,05). Pesticidų sandėlių teritorijose buvo reikšmingai didesnės amonio koncentracijos (p0,05), visuose objektuose viršytos amonio DLK. Nitratų ir nitritų koncentracijos pesticidų sandėlių teritorijose buvo reikšmingai didesnės lyginant su kontrolėmis (p0,05). Bubių pesticidų sandėlio teritorijoje sliekų masė sumažėjo 7,99 % (p<0,05), sliekų kiekis sumažėjo dar ženkliau, tai yra apie 37,5 % (p<0,05). Iš gautu duomenų pastebima, kad kuo labiau buvusių pesticidų sandėlių teritorija yra užteršta pesticidais, tuo ji daro didesnį neigiamą poveikį kompostinių sliekų (Eisenia fetida L.) augimui bei reprodukcijai.
Soil and ground water in former pesticide warehouse areas have contained high concentrations of hexachlorocyclohexane, hexachlorobenzene, pentachlorobenzene DDT, dieldrin and other pesticides. Because of the excessive contamination of these pesticides, they can have a negative impact on soil organisms, most of which are different types of earthworms. Earthworms are characterized by improved soil properties, but they can also accumulate high pesticide concentrations. Soil pesticides can therefore have a negative impact on the growth and reproduction of earthworms. The purpose of this work was to investigate the effect of former pesticide warehouse areas on soil quality and to determine the impact on the growth and development of compost worm (Eisenia fetida L.). Chemical analysis of soil samples has shown that pesticide storage areas have a neutral pH. A tendency of soil acidification has been observed with increasing contamination of the area by pesticides (p 0.05). Ammonium concentrations (p 0.05). Nitrate and nitrite concentrations in pesticide storage areas were significantly higher than controls (p 0.05). The mass of earthworms decreased by 7.99% (p <0.05) in the territory of Bubiai pesticide warehouse, the amount of earthworms decreased even more, that is about 37.5% (p <0.05). From the data obtained, it is observed that the more the area of the former pesticide warehouses is contaminated with pesticides, the more it has a negative impact on the growth and reproduction of compost worms (Eisenia fetida L.).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93098
Appears in Collections:2019 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
dainius_jokymaitis_md.pdf1.37 MBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

72
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.