Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92944
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Lasauskienė, Jolanta
Title: Activity and competences of a music education teacher: expectations of Lithuanian and foreign students
Other Title: Muzikos mokytojo veikla ir kompetencijos: Lietuvos ir užsienio studentų lūkesčiai
Is part of: Pedagogika : mokslo darbai = Pedagogy. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2018, T. 130, nr. 2
Extent: p. 92-104
Date: 2018
Keywords: Muzikos mokytojų ugdymas;Mokytojo kompetencijos;Studentų lūkesčiai;Music teacher education;Competences of a teacher;Student expectations
Abstract: Straipsnyje analizuojamas studentų, būsimųjų muzikos mokytojų, požiūris į profesinę veiklą ir bendrojo ugdymo mokyklos muzikos mokytojo kompetencijas. Tyrime dalyvavo 76 lietuviai ir 64 užsienio studentai (kinai), studijuojantys Lietuvos edukologijos universitete, Muzikos katedroje. Šiame straipsnyje išryškinami kokybinio tyrimo, atlikto 2017 m., rezultatai. Duomenys rinkti taikant apklausos raštu (naudojant atvirojo tipo klausimyną) metodą. Tyrime dalyvavę studentai – būsimieji muzikos mokytojai – turi savitą požiūrį į muzikos mokytojo veiklą ir kompetencijas. Edukacinę muzikos mokytojo veiklą studentai apibūdina kaip plačią, daugialypę ir akcentuoja mokytojo vertybių, bendrųjų, dalykinių, profesinių (didaktinių) kompetencijų bei meninės muzikinės veiklos svarbą. Kalbėdami apie muzikos mokytojo vaidmenį šiandienėje mokykloje, studentai daugiausia dėmesio kreipė į mokytojo asmenybę, t. y. jo vertybes, asmenines savybes (profesinį pašaukimą, atsakomybę, savarankiškumą, kūrybiškumą), vidinę motyvaciją, pedagoginės sąveikos mokykloje svarbą. Lietuvių studentai muzikos mokytojo profesinių kompetencijų raišką daugiau sieja su dalyko turinio planavimu ir tobulinimu (parengti mokiniams įdomią ir patrauklią mokymosi medžiagą, atrinkti mokymo(si) metodus, tinkamus mokymo(si) tikslams pasiekti). Svarbiomis muzikos mokytojo kompetencijomis jie nurodo kompiuterinių muzikos technologijų naudojimo, ugdymo(si) aplinkų kūrimo, profesinio tobulėjimo kompetencijas. Studentai mano, kad muzikos mokytojui svarbu nuolat mokytis ir tobulėti, siekti aukštesnės ugdymo kokybės, profesinio meistriškumo
The purpose of the present study was to investigate student music teachers’ expectations towards their future professional activity and competences of a music teacher. Two groups of students (76 Lithuanian and 64 foreign), who chose studies at Lithuanian University of Educational Sciences, participated in the research. In this article, the results from the qualitative survey carried out in 2017 will be highlighted. The results showed that in music education it is particularly important to combine orientation towards pedagogical activities with orientation towards the spread of the learner’s personality. The music students at the University describe their future professional activities as broad and multidimensional ones but they also emphasise the importance of personal values, implementation of general, subject-specific, professional (didactic) competences and continuous improvement. Participation in musical and artistic activities plays a specific role in the spread of professional identity of a music teacher
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/p.2018.24
http://www.pedagogika.leu.lt/index.php/Pedagogika/article/view/880/389
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.77 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

6
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.