Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92935
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorUstilaitė, Stasė-
dc.contributor.authorPetrauskienė, Alina-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2019-05-18T15:22:46Z-
dc.date.available2019-05-18T15:22:46Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn13920340-
dc.identifier.otherVDU02-000054302-
dc.identifier.urihttp://www.pedagogika.leu.lt/index.php/Pedagogika/article/view/827/369-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.15823/p.2018.07-
dc.identifier.urihttp://www.pedagogika.leu.lt/index.php/Pedagogika/article/view/827/369-
dc.description.abstractStraipsnyje analizuojami paauglių, turinčių vidutinį intelekto sutrikimą, lytiškumo ugdymo aspektai šeimoje ir motinų kaip ugdytojų vaidmens realizavimo poreikiai. Atskleidžiama motinų patirtis, siekiant suprasti vaikų išgyvenimus, reakcijas į paauglių lytiškumo raišką, ugdymo pastangas šeimoje, pagalbos motinoms perspektyvą. Tyrime dalyvavo 8 motinos, kurios augina paauglius, turinčius vidutinį intelekto sutrikimą. Jų lytiškumo ugdymas šeimoje motinoms kelia diskomfortą ir nepatogumą, jos patiria sunkumų, turi abejonių, neretai yra sutrikusios, atlikdamos lytiškumo ugdytojos vaidmenį. Tiriant išryškėjo psichologinio ir edukacinio motinų pasirengimo atlikti lytiškumo ugdytojos vaidmenį poreikiai: asmeninių reakcijų į paauglių lytinį brendimą ir seksualinį elgesį supratimas, pasitikėjimo ugdyti neįgalių paauglių socialinius, saviraiškos gebėjimus, vertybines nuostatas, susijusias su šeimos etika, vyro ir moters meile, draugyste, šeiminiais santykiais, įgijimas. Socialinės pagalbos motinoms perspektyva sietina su jų savirealizacijos, profesinės karjeros, laisvalaikio ir atokvėpio galimybių išplėtimu ir šeimos dalyvavimo bendruomeninėje veikloje skatinimult
dc.description.abstractThe article analyses the aspects of sexual education of adolescents with a moderate intellectual disability in the family and the needs for the realisation of the role of mothers as educators. The experiences of mothers are revealed in order to understand the experiences of mothers, reactions towards the sexual maturation of the adolescents, educational efforts in the family, the search for assistance. The answers to the following problematic questions are sought: What experiences, which are related to the sexual maturation of the adolescents and sexual education in the family, do mothers experience? What are the efforts and assistance search of mothers as sexuality educators in the family? 8 mothers, who are bringing up children with a moderate intellect disability, participated in the study. To collect the data, the method of focus group discussion was employed, qualitative content analysis was used for the data analysis. Sexual education of the adolescents with a moderate intellectual disability in the family cause discomfort and inconvenience to the mothers, they experience doubts, confusion, a burden, when performing the role of a sexual educator. Their efforts, at the time of the initiation educational conversations on such themes as the dignity of a girl, the maintenance of sexual, romantic, love relationships, childbearing and parental responsibilities with the adolescent in a family environment, are cautious and unassertive. The needs for psychological and educational preparedness of the mothers to perform the role of a sexual educator are revealed: the understanding of personal reactions to the sexual maturation of the adolescents and seksual behavior, the acquisition of confidence to develop social and self-expression skills of the adolescents with a disability, value-related attitudes regarding family ethics, a man and a woman love, friendship, family relationships. [...]en
dc.description.sponsorshipMykolo Romerio universitetas-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademija-
dc.format.extentp. 94-111-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofPedagogika : mokslo darbai = Pedagogy. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2018, T. 129, nr. 1-
dc.relation.isreferencedbyScopus-
dc.relation.isreferencedbyEducation Research Complete (EBSCO)-
dc.relation.isreferencedbyCentral & Eastern European Academic Source (EBSCO)-
dc.relation.isreferencedbyMLA International Bibliography-
dc.relation.isreferencedbyIndexCopernicus-
dc.relation.isreferencedbyCEEOL-
dc.relation.isreferencedbyCSA Social Services Abstracts-
dc.subjectVidutinis intelekto sutrikimaslt
dc.subjectLytiškumo ugdymas šeimojelt
dc.subjectMotinų patirtyslt
dc.subjectModerate intellectual disabilitylt
dc.subjectSexual education in the familyen
dc.subjectMother experiencesen
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.titlePaauglių, turinčių vidutinį intelekto sutrikimą, lytiškumo ugdymas šeimoje: motinų patirtyslt
dc.title.alternativeSexual education of adolescents with moderate intellectual disability in family: experience of mothersen
dc.typeStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.15823/p.2018.07-
dcterms.bibliographicCitation30-
dc.date.updated2019-05-15T09:31Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "62076"}, "publisher": {"other": ["Lietuvos edukologijos universitetas"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": true, "list": true}, "issn": ["1392-0340"], "doi": "10.15823/p.2018.07", "code": "S4", "subject": ["S007"], "url": ["http://dx.doi.org/10.15823/p.2018.07", "http://www.pedagogika.leu.lt/index.php/Pedagogika/article/view/827/369"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "S", "original": true, "pages": 18, "sheets": 1.286, "timestamp": "20190515093147.0", "account": {"year": 2018, "late": false}, "na": 2, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.5, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.5, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Švietimo akademija", "id": "08", "level": "2", "type": "fak", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "0C0869F8102E34F5C7FE653BDE34794F", "lname": "Ustilaitė", "fname": "Stasė", "status": "1", "name": "Ustilaitė, Stasė"}, {"contribution": 0.5, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": false, "contribution": 0.5, "name": "Mykolo Romerio universitetas", "id": "111951726"}], "id": "4FD1330D107A58FE230BE10ADD5F5470", "lname": "Petrauskienė", "fname": "Alina", "status": "0", "name": "Petrauskienė, Alina"}]}-
local.typeS-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptŠvietimo akademija-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml8.35 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record

Page view(s)

64
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

8
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.