Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92918
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Balandaitė, Jovita;Adamavičienė, Aida;Romaneckas, Kęstutis;Eimutytė, Edita
Title: Necheminių piktžolių kontrolės priemonių poveikis cukrinių runkelių produktyvumui ir kokybei
Other Title: The influence of non-chemical weed control methods on sugar beet productivity and quality parameters
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2019, t. 26, nr. 1
Extent: p. 1-12
Date: 2019
Keywords: Cukriniai runkeliai;Įsėliniai tarpiniai augalai;Necheminė piktžolių kontrolė;Produktyvumas;Kokybė;Sugar beet;Weed control methods;Living mulch;Productivity;Quality
Abstract: Tyrimų tikslas – ištirti necheminių piktžolių kontrolės metodų poveikį ekologiškai auginamų cukrinių runkelių produktyvumo ir kokybiniams rodikliams. Tyrimai atlikti 2017 m. Aleksandro Stulginskio universiteto (nuo 2019 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija) bandymų stotyje. Tirtos necheminės piktžolių kontrolės sistemos: tarpueilių purenimas (kontrolinis-palyginamasis variantas), tarpueilių išpjovimas ir mulčiavimas piktžolėmis, tarpueilių išpjovimas ir mulčiavimas baltosiomis garstyčiomis, tarpueilių išpjovimas ir mulčiavimas persiniais dobilais ir tarpueilių išpjovimas ir mulčiavimas vasarinais miežiais. Taikant alternatyvias piktžolių kontrolės priemones iš esmės mažėjo cukrinių runkelių derlingumas, tačiau mulčiuojant baltosiomis garstyčiomis šio rodiklio sumažėjimas nebuvo esminis. Necheminės piktžolių kontrolės priemonės esminės įtakos cukrinių runkelių kalingumui, natringumui ir alfa aminoazoto kiekiui dažniausiai neturėjo. Esmingai didžiausias cukringumas (16,34 ir 16,26 %) buvo nustatytas cukrinių runkelių, kurie užaugo naudojant tarpueilių mulčiavimą vasariniais miežiais ir piktžolėmis ( P < 0,05). Nors neesminis, tačiau didesnis runkelių lapų ploto indeksas nustatytas tuose eksperimento laukeliuose, kuriuose buvo taikytas tarpueilių išpjovimas ir mulčiavimas baltosiomis garstyčiomis. Lyginant nechemines piktžolių kontrolės sistemas, didžiausias baltojo (kristalinio) cukraus kiekis (4,96 t ha –1 ) gautas iš tų cukrinių runkelių šakniavaisių, kurie užauginti taikant tarpueilių mulčiavimą baltosiomis garstyčiomis
A long-term stationary field experiment was carried out at the Experimental Station of Aleksandras Stulginskis Uni - versity (Vytautas Magnus University Agriculture Academy since 2019) in 2017. The following sustainable weed control methods were examined: 1) inter-row loosening (control treatment); 2) inter-row cutting and mulching with weeds; 3) inter-row cutting and mulching with Persian clover; 4) in - ter-row cutting and mulching with white mustards; 5) inter- row cutting and mulching with spring barley. The alternatives to weed control often reduced the yields of sugar beet roots significantly, however, when mulching with white mustard the decrease in fertility was not essen - tial. Non-chemical weed control measures in most cases had an insignificant effect on the parameters of sugar beet qua - lity – the content of Na, K and alpha-amino N. The most significant sugar content (16.34 and 16.26%) was found in sugar beets, which were grown applying inter- row mulch of spring barley and weed ( P < 0.05). Although insignificant, but the largest index of sugar beet leaf area was found in the experimental plots, where inter-row cutting out and mulching with white mustard were applied. Compar - ing non-chemical weed control systems, the highest amount of white (crystalline) sugar (4.96 ha –1 ) was derived from the sugar beet that was grown using white mustard mulch
Internet: https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3964/2763
Affiliation(s): Agronomijos fakultetas
Proj. "Liofilizuoti jogurto kąsneliai"
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.76 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

20
checked on Sep 5, 2019

Download(s)

2
checked on Sep 5, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.