Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92909
Type of publication: Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Šiuliauskas, Albinas;Liakas, Vytautas;Paltanavičius, Virgilijus;Liakienė, Elena
Title: Kalio trąšų normų įtakos cukrinių runkelių derliaus formavimuisi
Other Title: Effect of the potassium fertilizer ratios on the formation of sugar beet yields
Is part of: Žemdirbio vasara 2006 [CD-R] : šiuolaikinės augalininkystės technologijos : lauko augalų tręšimo aktualijos : mokslinė-praktinė konferencija. Akademija., 2006, Nr. 11
Extent: p. [1-8]
Date: 2006
Note: Puslapiai skaičiuoti tekstą įkėlus į Word
Keywords: Cukriniai runkeliai;Kalio trąšos;Šaknų masės dinamika;Derlius;Kokybė;Sugar beets;Potassium fertilizers;Dynamics of root wass;Yield;Quality
Abstract: 2002-2004 m. LŽŪU Bandymų stotyje karbonatingame sekliai glėjiškame išplautžemyje (IDg8-k (LVg-p-w-cc)) buvo daryti cukrinių runkelių tręšimo kalio trąšomis tyrimai. Dirvožemio agrocheminės savybės: dirvožemio pH – 6,9-7,3, fosforingumas – 165-321, kalingumas – 119-174 mg kg-1. Cukrinių runkelių veislė – ‚Anna‘ (diploidinė NZ). Bandymuose buvo nustatyta, kad cukrinių runkelių tręšimas didėjančiomis kalio trąšų normomis turėjo esminę įtaką šaknų masės formavimuisi nuo augalų vegetacijos pradžios iki derliaus nuėmimo. Derliaus nuėmimo metu netręštame variante vidutinis šaknies svoris buvo 562-762, optimalaus – 631-810,3 ir maksimalaus tręšimo variante – 676-875 g. Cukrinių runkelių šaknų derlius netręštame variante buvo 44,5-49,3 t ha-1. Visos bandyme naudotos trąšų normos iš esmės didino runkelių šaknų derlingumą, tačiau, lyginant gretutines tręšimo normas, ne visais atvejais buvo gauti esminiai skirtumai. Saikingo tręšimo variantuose (N120P90K180) šaknų derlius, lyginant su kontroliniu variantu, padidėjo: 2002 m. – 3,9, 2003 m. – 12,5 ir 2004 m. – 8,7 t ha-1. Patręšus maksimalia tręšimo norma (N120N90K300) šaknų derlius padidėjo net 9,6-28,0 t ha-1. Cukrinių runkelių tręšimas kalio trąšomis didino šaknų cukringumą. Variantuose be kalio trąšų šaknų cukringumas buvo nuo 16,20 iki 17,54, nuosaikaus tręšimo variantuose – nuo 17,56 iki 18,09 ir maksimalaus – nuo 17,72 iki 18,20 proc
Over 2002-2004 on the carbonate shallow glacious soil (IDg8-k (LVg-p-w-cc)) of the experimental station at Lithuanian University of Agriculture the investigations of fertilization of sugar beets with potassium fertilizers were carried out. Agrochemical properties of the soil: soil pHKCL – 6.9-7.3, level of phosphorus – 165-321, level of potassium 119-174 mg kg-1. Sugar beet variety – ‘Anna’ (diploid NZ). The data obtained from the trials indicated that the fertilization of sugar beets with increasing potassium fertilizer ratios had essential effect on the beet mass formation from the beginning of vegetation to harvesting. At the time of harvesting mean beet mass in not fertilized variant made 562-762, in optimum – 631-810.3, in the variant of maximum fertilization 676-875 g. The yield of sugar beets in not fertilized variant was 44.5-49.3 tonnes per ha-1. All investigated ratios resulted in increase of sugar beet productivity, however, having compared the parallel fertilization ratios significant differences were not obtained. In the variants of moderate fertilization (N120P90K180) the yield of beets if compared with the control increased in 2002 – by 3.9, in 2003 – 12.5, in 2004 – 8.7 tonnes per ha-1. Having fertilized with maximum fertilization ratio (N120P90K300) the yield increased by 9.6-28.0 tonnes per ha-1. Fertilization of sugar beets with potassium fertilizers was shown to increase beet saccharinity. Beet saccharinity in the variants without potassium fertilizers ranged from 16.20 to 17.54, in the variants of moderate fertilization – from 17.56-18.09 and in maximum from 17.72 to 18.20%
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/92909
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.11 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

110
checked on Sep 7, 2020

Download(s)

14
checked on Sep 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.