Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92908
Type of publication: Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Pranckietienė, Irena;Vagusevičienė, Ilona;Pranckietis, Viktoras;Šidlauskas, Gvidas
Title: Papildomo vasarinių rapsų tręšimo per lapus efektyvumas
Other Title: Investigation of additional spring rape fertiliation through leaves
Is part of: Žemdirbio vasara 2006 [CD-R]: šiuolaikinės augalininkystės technologijos: lauko augalų tręšimo aktualijos: mokslinė-praktinė konferencija. Akademija., 2006, Nr. 11
Extent: p. [1-9]
Date: 2006
Note: Puslapiai skaičiuoti tekstą įkėlus į Word
Abstract: Straipsnyje aptariami Lyderio 19-3-5 su humuso ir amino rūgštimis bei Lyderio Mikro efektyvumo vasariniams rapsams tyrimų duomenys. Bandymai atlikti 2005 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje neutralokame ir neutraliame (pH 6.8-7.0), didelio fosforingumo (P2O5 – 244 mg kg-1), kalingame (K2O -179) ir mažo azotingumo (0,14%) dirvožemyje. Nustatyta, kad Lyderis 19-3-5 derinyje su humuso ir amino rūgštimis didino vasarinių rapsų sėklų derlių, tačiau esminio derliaus padidėjimo negauta. Ženkliai daugiau (1,05 proc. vnt. palyginus su kontroliniu variantu) žaliųjų riebalų vasariniai rapsai sėklose sukaupė patręšti Lyderiu 19-3-5 su humuso ir amino rūgštimis 4-5 lapų ir butonizacijos tarpsniuose 5 l ha-1 norma. Lyderio 19-3-5 su humuso ir amino rūgštimis įtakoje gliukozinolatų kiekiai sėklose sumažėjo nuo 0,55 iki 4,39 µmol g-1. Eruko rūgšties kiekis rapsų, patręštų Lyderiu 19-3-5 su humuso ir amino rūgštimis, sėklose neviršijo leistinos 2 % ribos. Esminiai (0,34 – 0,37 proc. vnt.) mažiau jų sėklose sukaupė vasariniai rapsai tręšti 4-5 lapelių ir butonizacijos tarpsniuose 5 l ha-1 norma. Vasariniai rapsai papildomai patręšti Lyderiu Mikro išaugino esminiai (0,35 – 0,52 t ha-1) didesnius sėklų derlius palyginus su kontroliniu variantu. Gausiausias derlius - 3,07 t ha-1 – gautas vasarinius rapsus patręšus per lapus Lyderiu Mikro 4 l ha-1 norma
Summary In 2005 the investigations were carried out in the Experimental Station of Lithuanian University of Agriculture. The soil of the experimental plot was close to neutral and neutral (pH 6.8-7.0), rich in phosphorus (P2O5-244 mg kg-1), rich in potassium (K2O-179), but contained little nitrogen. It was established that Lyderis 19-3-5 in composition with humus and amino acids increase was received. Significantly bigger amount of raw fats (1.05% unit in comparison with the control) was accumulated in the seeds of spring rape having fertilized them with Lyderis 19-3-5, humus and amino acids (norm 5 l ha-1) in the phase of 4-5 leaves and butonization. After additional fertilization with Lyderis Mikro spring rape produced significantly higher yields (0.35-0.52 t ha-1) in comparison with the control. The best yield – 3.07 t ha-1- was received having fertilized spring rape through leaves with 4 l ha-1norm of Lyderis Mikro
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/92908
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.94 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

68
checked on Dec 9, 2020

Download(s)

16
checked on Dec 9, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.