Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92798
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Smalstienė, Vita;Pranckietienė, Irena;Dromantienė, Rūta;Šidlauskas, Gvidas
Title: Azoto transformacijos pokyčiai dirvožemyje kontroliuojamose sąlygose
Other Title: Changes of nitrogen transformation in soil under controlled conditions
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2019 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2019 : selected papers. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, 2019
Extent: p. 52-54
Date: 2019
Keywords: Dirvožemis;Temperatūra;Azoto trąšų formos;Mineralinis azotas;Soil;Temperature;Forms of nitrogen fertilizer;Mineral nitrogen
Abstract: Azotas yra vienas iš pagrindinių augalų mineralinės mitybos elementų, lemiantis derlių ir kokybę, bet jo perteklius gali kenkti aplinkai. Pavojingiausi yra nitratai (NO3 –), kurie, skirtingai nei amonio jonai (NH4 +), nesorbuojami dirvožemio sorbuojamojo komplekso ir prasčiau įsisavinami augalų, linkę išsiplauti ir užteršti gruntinius vandenis. Vegetaciniai tyrimai atlikti 2018 m. Aleksandro Stulginskio universiteto (dabar Vytauto Didžiojo universitetas Žemės ūkio akademija) bandymų stotyje, klimatinėje kameroje. Tyrimo tikslas – įvertinti skirtingų azoto trąšų formų ir aplinkos temperatūros įtaką amoniakinio (N-NH4 +), nitratinio (NNO3) ir mineralinio (N-NH4+N-NO3) azoto pokyčiams dirvožemyje 0-15 cm ir 15-30 cm gyliuose. Atliktais tyrimais nustatyta, kad panaudojus skirtingų formų azoto trąšas, tai yra amonio salietrą (NH4NO3) ir karbamidą (CO(NH2)2) esmingai padidėjo mineralinio azoto kiekis dirvožemyje. Didėjant temperatūrai, didėjo ir mineralinio azoto kiekis dirvožemyje. Didžiausi nitratinio (NO3 -) azoto kiekiai nustatyti panaudojus amonio salietrą (NH4NO3)
Nitrogen is one of the main essential mineral nutrients for plants, which determines the yield and quality but, nitrogen surplus can be damaging to the environment. Most damaging can be nitrate (NO3 -), which differently than ammonium ions (NH4 +), are not consumed by soil absorption system and their bioavailability to plants is significantly lower. In addition, nitrate surplus can leach into the ground water. Vegetative research conducted in 2018 Aleksandras Stulginskis University (now Vytautas Magnus University Agricultural Academy) at the experimental station, climatic chamber. The aim of this study was to evaluate different forms of nitrogen fertilizers and environments temperature impact on ammonium (N-NH4 +), nitrate (N-NO3 -) and mineral (N-NH4 + + N-NO3 -) nitrogen content changes in soil 0–15 cm and 15–30 cm at depth. Results from experiment conducted suggests that usage of different forms of nitrogen fertilizers: ammonium nitrate (NH4NO3) and urea (CO(NH2)2) significantly increased mineral nitrogen content in soil. In addition, increase of environments temperature resulted in increase of mineral nitrogen content in soil. Highest nitrate-nitrogen(N-NO3) content was measured using ammonium nitrate (NH4NO3)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62337
Affiliation(s): Agronomijos fakultetas
Proj. "Liofilizuoti jogurto kąsneliai"
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.14 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

24
checked on Sep 12, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.